Hydrologian tutkimusinfrastruktuuri (HYDRO-RI-Platform)

HYDRO-RI & Freshwater Competence Centre (FWCC)

HYDRO-RI infra on osa uutta osaamiskeskusta Freshwater Competence Centre (FWCC), joka kehittää vesistötutkimuksen infrastruktuuria, tutkimuslaitteistoja sekä huipputason suomalaista osaamista sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten muodostaman keskuksen tavoitteena turvata vesivarat ja edistää vihreää siirtymää korkeatasoisen tutkimuksen avulla. Osaamiskeskus kutsuu kaikki vesitutkimuksesta kiinnostuneet tutkijat, yritykset ja verkostot yhteistyöhön.

Freshwater Competence Centre -osaamiskeskukseen kuuluu Turun ja Oulun yliopistot sekä Aalto-yliopisto, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus. Mukana on myös mona vesialan yritystä.

Tavoitteet

Kansallisen infrastruktuurin tavoitteena on tutkia hydrologisten prosessien, veden laadun, jokiprosessien, jokien elinympäristöjen ja makean veden hoidon kestävää hallintaan. Tutkimusta ohjaavat digitaalisuus, vihreä siirtymä, Euroopan Water JPI ”Strategic Research &Innovation Agenda 2025” sekä yritysten kanssa yhdessä tehtävät tutkimusagendat ja niihin liittyvät infrastruktuurit. Hankkeessa pyritään monitieteiseen yhteistyöhön, jossa aiheet liittyvät innovaatioihin, sosioekonomiaan, liiketoimintaan, kestävään kehitykseen sekä vihreään siirtymään.

Tutkimuksen kohdealueena on pääasiallisesti boreaalinen vyöhyke subarktisessa mannerilmastossa. Infrastruktuuri sisältää autonomisia ja etäohjattavia mittausalustoja, liikuteltavia tutkimuskontteja sekä hyödyntää 5G teknologiaa, GNSS-teknologiaa ja laser keilauksia sekä veden laadun kaukokartoitusmenetelmät. HYDRO-RI-Platform täyttää kansallisessa ja eurooppalaisessa tutkimusinfrastruktuurissa havaitut puutteet tarjoamalla myös tiheitä, hyvin instrumentoituja superpaikkoja hydrologiseen seurantaan.

HYDRO-RI tekee innovatiivista tiedettä tulkitsemalla monitasoista korkearesoluutioista anturitietoa, jotta voimme paremmin ymmärtää, ennustaa ja viestiä makean veden järjestelmien roolista ja vasteista muuttuvassa hydrologisessa järjestelmässä.

Tausta

HYDRO-RI tutkimusinfrastruktuuri on osa HYDRO-RDI kumppanuusverkostoa sekä kansallista hydrologista infrastruktuuria ja avointa tietoa nimeltä HYDRO. Nämä liittyvät kansainvälisiin avoimen tiedon ja tutkimuksen verkostoihin. Verkoston uudet merkittävät tutkimusavaukset, kuten vihreä ja digitaalinen siirtymä valuma-aluetasoisessa vesivarojen hallinnassa (Green-Digi-Basin), kokoavat yhdessä kriittisen massan merkittävistä kansallisista hydrologisista infrastruktuureista, tutkimusorganisaatioista ja yrityksistä. Yhteistyön tiivistyminen ja kriittisen massan ylittyminen edistävät taas digitaalista ja vihreää siirtymää.

Hankkeet kattavat yhdessä laajan valikoiman tieteenaloja hydrologiaan liittyvän tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan lisäämiseksi. Verkosto ja infrastruktuuri yhdistävät viimeisimmät tekniset edistysaskeleet ja asiantuntemuksen perustettuun osaamiskeskukseen, joka kykenee kehittämään palvelupaketteja liiketoiminnan hyödyntämistä varten. Vuonna 2021 hydrologian osaamiskeskus sai 6 miljoonaa euroa rahoitusta.

Infrastruktuurilla on pitkäaikainen vaikutus pohjoismaiseen vesitutkimukseen hydrologisessa ja hydraulisessa yhteydessä, koska se yhdistäää keskeiset tutkimuslaitokset, tutkijat ja elinkeinoelämän. Tämä lähestymistapa tarjoaa mahdollisuuksia yhteistyöhön kokeneiden tutkijoiden, nuorten tutkijoiden ja kansallisen vesialan avainyritysten välillä.

Aikataulu

 • 2022 Suunnitteluvaihe:
  Konsortion jäsenmallin, instrumenttipoolien ja palvelun määritteleminen; käyttäjäryhmien tunnistaminen; toiminnan jatkuvuuden varmistaminen.
 • 2022 - 2023 Valmisteluvaihe:
  Instrumenttien hankinta ja testaus sekä mobiilin rakentaminen instrumentit, anturit, autonominen UAS-alusta, laserskanneri-AUV järjestelmä, matalan veden AUV-järjestelmät. Laitteiden testaus, tiedon hallinnan suunnittelu. Avoimen pääsyn sääntöjen ja mahdollisten käyttömaksujen määrittäminen.
 • 2024 - 2027 Toteutusvaihe:
  Toiminnallisen budjetoinnin varmistaminen, toiminnan organisointia sekä toteuttaminen.
 • 2028 - 2030 Käyttövaihe:
  HYDRO-RI-Platform-instrumenteista on tullut vahvistetut ja standardoidut mittausmenetelmät joen ja valuma-alueen seurantaa varten Suomessa. HYDRO-RI-Platform-palveluiden tarjoaminen ja edelleen kehittäminen. Kehitetty infrastruktuuri jää kansalliseen käyttöön.

Hankkeita

Kirjallisuutta

Lisätietoja

Erikoistutkija Jari Silander, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 638, etunimi.sukunimi@syke.fi

Erikoistutkija Maria Kämäri, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 334, etunimi.sukunimi@syke.fi

 

EU RRF
 
Julkaistu 6.4.2022 klo 12.05, päivitetty 18.1.2024 klo 10.46

Kohderyhmä: