Huonossa tilassa olevat pohjavesialueet ja tuloksia pohjaveden kunnostushankkeista (POTKU)

Tausta

Suomessa on noin 350 riskialueeksi nimettyä pohjavesialuetta, joista 97 on tilaltaan huonoja. Suomen pohjavesien pilaantumistapauksia on kartoitettu viimeksi vuosien 1976–2000 osalta.

Pohjaveden tilan kohenemiseen tähtääviä toimenpiteitä on tehty mm. pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusten yhteydessä. Käytettyjä menetelmiä ja niiden toimivuutta ei ole aiemmin kartoitettu.

Tavoitteet

Työ on aloitettu 2019 käymällä läpi ne 100 pohjavesialuetta, jotka ovat huonossa tilassa. On laadittu alustava katsaus pohjavesialueiden huonojen tilojen syistä.

Työtä jatketaan vuonna 2020 tekemällä arvio saavutetaanko huonossa tilassa olevilla pohjavesialueilla hyvä tila viimeistään vuonna 2027. Listataan merkittävät pohjaveden pilaantumistapaukset Suomessa 2001–2019 ja kartoitetaan pilaantuneiden pohjavesien kunnostushankkeiden kohdistuminen ja niissä käytettyjen kunnostusmenetelmien toimivuus.

Esityksiä pohjavesipäivillä

Janne Juvonen, 2020. Huonossa tilassa olevat pohjavesialueet ja EU:n pohjavesitarkkailulista (pdf, ym.fi)

Lisätietoja

Erikoistutkija Sirkku Tuominen, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 4.5.2020 klo 16.38, päivitetty 30.3.2021 klo 11.46