Hiilensidonta puurakentamisen ilmastovaikutuksien arvioinnissa

Hanke lyhyesti

Hankkeen tavoitteena on tarkastella puurakentamisen ilmastovaikutuksia ja sisällyttää metsien hiilensidonta rakennusten ja rakennusmateriaalien ilmastovaikutusten elinkaarilaskentaan. Työn tulosten tarkoituksena on mahdollistaa nykyistä luotettavampi ilmastovaikutusten elinkaariarviointi rakennusten, rakennusmateriaalien ja tuotemallien suunnitteluvaiheessa.

Hankkeessa lasketaan puurakentamisen ilmastovaikutusta perustuen metsätuotantovaiheen (metsän kasvatus) hiilen virtoihin, teknosysteemin hiilen päästöihin ja hiilen varastojen muutoksiin olemassa olevaan tietoon pohjautuen.

Lisätietoja

Erikoistutkija Antti Kilpeläinen, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 23.4.2013 klo 15.19, päivitetty 23.4.2013 klo 15.18