Genomiikan työkalut biopuhdistuksessa: Malliesimekki käyttäen atrasiinia haitta-aineena (GENOTOOLS)

Tausta

Maaperän ja pohjaveden saastuminen torjunta-aineilla on laajeneva maailmanlaajuinen ongelma. Intiassa atrasiinin kulutus on 340 miljoonaa tonnia vuodessa. Suomessa ja useimmissa muissa Euroopan maissa atrasiinia käytettiin aikaisemmin laajasti, mutta aineen käyttö kiellettiin 1990-luvulla. Atrasiini ja sen hajoamistuotteet ovat kuitenkin edelleen tavallisimpia torjunta-aineita pohjavesissä vielä tänään, eikä teknisiä puhdistusmenetelmiä juuri löydy. Tästä syystä kunnostustarve Suomessa liittyy pääasiassa pohjaveden puhdistukseen ja vähemmän käsittely- ja säilytysalueiden maaperään. Intiassa torjunta-ainetta valmistetaan ja käytetään laajasti ja siksi maassa on kiireinen tarve maaperän puhdistusmenetelmille.

Tavoite

Biopuhdistus, joko mikrobiympeillä tai ilman, tarjoaa kestävän ratkaisun tähän ongelmaan. Tämän hankkeen tarkoitus on genomiikan työkaluja hyödyntäen kehittää torjunta-aineilla pilaantuneen maan biopuhdistuksen strategiaa käyttäen atrasiinia malliaineena. Hanke toteutetaan suomalais- intialaisena yhteistyönä, jossa yhteistyökumppanina toimivat Suomen ympäristökeskus SYKE ja National Environmental Engineering Research Institute (NEERI), Nagpur, Intia.

Genotools_suljettu pohjavedenottamo.jpg

Suomalainen pohjavedenottamo.

Genotools_Indian sugarcane field.jpg

Intialainen sokeriruokoviljelmä.

Kairauskone.JPG

Maakaira.

Julkaisut

Jørgensen, K.S. 2008. Advances in monitoring of catabolic genes during bioremediation. Indian J. Microbiol. 48: 152-155.

Jørgensen, K.S., Nousiainen, A., Björklöf, K., Purohit, H., and Kapley, A. 2010. Biodegradation of atrazine in Finnish and Indian soil samples. Proceedings of 3rd Joint Nordic Meeting on Remediation of Contaminated Sites - NORDROCS, Copenhagen, Denmark, 15.-16.9.2010, pages 83-86.

Jørgensen, K.S., Salminen, J., and Björklöf, K. 2010. Monitored natural attenuation. In (ed.) S.P. Cummings. Bioremediation. Methods for Molecular Biology 599:217-233. Humana press.

Nousiainen, A.O., Björklöf, K., Kapley, A., Purohit, H.J., and Jørgensen, K.S. 2010. Assessment of quantitative detection of atrazine degradation genes in boreal and tropical soils. Abstract no PS07.083. 13th International Symposium on Microbial Ecology ISME -13, Seattle, WA, USA, 22-27 August 2010.

Jørgensen, K.S. 2011. In situ bioremediation.  Chap 6.07, Vol 6: Environmental Biotechnology and Biosafety (ed. S.N. Agathos). Pages 59-67. In: Comprehensive Biotechnology. 2nd ed. Elsevier BV.

Nousiainen, A.O.,  K. Björklöf, H. Purohit, A. Kapley and K. S. Jørgensen. 2011. Validation of quantitative PCR for atrazine degradation genes in two different soils. Ecology of Soil Microorganisms. 27.4.-1.5.2011, Prague, Czech Republic.

Jørgensen, K.S., Nousiainen, A., Björklöf, K., Sagarkar, S., Mukherjee, S., Purohit, H.J., and Kapley, A. 2011. The use of genomic tools in bioremediation of atrazine contaminated soil and groundwater. Abstract: Finnish-Indo Workshop on Genomic tools in Bioremediation. Nagpur, India, 29.-30.11.2011.

Sagarkar, S., Mukherjee, S., Nousiainen, A., Björklöf, K., Purohit , H.J., Jørgensen, K.S., Kapley, A. 2013. Monitoring bioremediation of atrazine in soil microcosms using molecular tools. Environ. Pollut. 172: 108-115.   http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2012.07.048

Nousiainen, A., Björklöf, K., Sagarkar, S., Mukherjee, S., Purohit, H.J., Kapley, A., and Jørgensen, K.S. 2014. Atrazine degradation in boreal nonagricultural subsoil and tropical agricultural soil. J. Soil Sediments http://dx.doi.org/10.1007/s11368-014-0868-6

Sagarkar, S., Nousiainen, A., Shaligram, S., Björklöf, K., Lindström, K., Jørgensen, K.S., and Kapley, A. 2014. Soil mesocosm studies on atrazine bioremediation. J. Environ. Managem. 139:208-216.  http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2014.02.016

 

Nousiainen, A., Björklöf, K., Sagarkar, S., Nielsen, J.L., Kapley, A., and Jørgensen, K.S. 2014.  Bioremediation strategies for trace amounts of atrazine in boreal soil. 15th International Symposium on Microbial Ecology ISME 15, August 24-29, Seoul, Korea. Abstract.

 

Nousiainen, A.O., Björklöf, K., Sagarkar, S., Nielsen, J.L., Kapley, A., and Jørgensen, K.S. Bioremediation strategies for removal of residual atrazine in the boreal groundwater zone. Lähetetty käsikirjoitus.

 

Nousiainen, A. 2015. Application of genomic tools in bioremediation of atrazine contaminated soil and groundwater. Doctoral dissertation, 2/2015. University of Helsinki, Finland http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0815-9

Lisätietoja

Johtava tutkija Kirsten Jørgensen, Suomen ympäristökeskus SYKE

 

Julkaistu 27.2.2014 klo 16.55, päivitetty 31.7.2020 klo 13.23

Aihealue: