From Failand to Winland (#WinlandFI)

From failand to winland
 

MIKÄ? WinlandFI tarkastelee Suomen ruoka- ja energiaturvaa yhteiskehittämisen sekä tulevaisuusskenaarioiden avulla. Kolmivuotista hanketta ohjaavat seuraavat kysymykset:

  • Miten ruokaan ja energiaan liittyvät muutospaineet sekä
    niihin kytkeytyvät poliittiset päätökset vaikuttavat
    Suomen kokonaisturvallisuuteen tulevaisuudessa?
  • Miten edistämme yhteiskuntamme resilienssiä tähän liittyen?
    Siis: miten estämme Failandian ja kuljemme kohti Winlandiaa?

MITEN? WinlandFI katsoo näitä kysymyksiä eri näkökulmista, globaalilta paikalliselle tasolle. Tarkastelussaovat sekä erilaiset muutospaineet (esim. vesi, ilmastonmuutos, geopolitiikka, demografia) että ruokaturvaan ja energiaturvaan kytkeytyvät suunnittelu- ja päätöksentekoprosessit.

Monitieteisessä ja vuorovaikutteisessa hankkeessa haasteena on se, miten tuodaanerilaiset toimijat, intressit ja tiedon muodot yhteen. Integroivina menetelminä hyödynnämme skenaarioita, monitavoitearviointia ja yhteiskehittämistä.

Koko monitieteinen WinlandFI-konsortiomme löytyy nettisivuiltamme: winlandtutkimus.fi

VESITURVALLISUUS?

Hanke painottuu energia- ja ruokaturvaan. Vesi liittyy kuitenkin olennaisesti molempiin. Hankkeessa kartoitetaan myös vesiturvallisuuteen liittyviä uhkia ja keinoja niiden lieventämiseen. Lisäksi tuotetaan arvio äärimmäisestä kuivuudesta sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksesta kuivuuteen. Kuivuustilannetta voidaan hyödyntää lähtötietona energia- ja ruokaturvan riskejä arvioitaessa.

---

Ajankohtaiset uutiset Twitteristä: https://twitter.com/winlandFI

Seuraa ja osallistu keskusteluun @WinlandFI ja #WinlandFI

WinlandFI-hanke on osa Strategisen tutkimuksen neuvoston
Turvallisuus verkottuneessa maailmassa –ohjelmaa:
http://aka.fi/stn

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Mika Marttunen
Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puh. +358 40 046 9450

Hydrologi Noora Veijalainen
Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puh. +358 40 014 8545

Erikoistutkija Jyri Mustajoki
Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puh. +358 40 670 3751

Suunnittelija Lauri Ahopelto
Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puh. +358 40 014 8776

Yhteistyötahojen lisätiedot

Konsortion koordinaattori:
Tutkijatohtori Suvi Sojamo
etunimi.sukunimi@aalto.fi

Konsortion johtaja:
Professori Olli Varis
etunimi.sukunimi@aalto.fi

co-lead:
Marko Keskinen
etunimi.sukunimi@aalto.fi

Vuorovaikutusvastaava:
Outi Kuittinen
etunimi.sukunimi@demoshelsinki.fi

Julkaistu 10.10.2016 klo 16.22, päivitetty 10.10.2016 klo 16.22

Kohderyhmä: