Energialoikka - yhdessä verkkopalvelu hyvien käytäntöjen jakamiseen ja naapuriyhteistön tukemiseen rakennusten energiaremonteissa

Mikä energialoikka?

Energialoikka on hanke, jossa suomalaiset kannustavat toisiaan ottamaan käyttöön puhtaampia ja energiatehokkaampia energialähteitä rakennusten lämmittämiseen. Hanke on valittu Suomi100-juhlavuoden viralliseksi kumppaniksi. Juhlavuoden pääteema on "yhdessä", mikä sopii myös energialoikan perustaksi. Energialoikassa hyvät ratkaisut otetaan käyttöön ja monistetaan naapureille ja koko Suomeen.

Energialoikan perusajatus on, että hyviä, toimivia ja kustannustehokkaita ratkaisuja rakennusten energiatehokkuuden lisäämiseksi ja uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseksi on jo tarpeeksi olemassa. Niiden käyttöönotto on kuitenkin tähän asti ollut hidasta. Muutosta jarruttavat erilaiset henkiset esteet, kuten tietämättömyys, kiire ja välinpitämättömyys.

Energialoikassa esteiden yli on tarkoitus hypätä esimerkkien, vertaistuen ja yhteisöllisyyden avulla. Hankkeessa dokumentoidaan monenlaisia jo toteutuneita ja menossa olevia energialoikkia muun muassa videotarinoina ja faktalehtisinä. Niitä tarjotaan malliksi ja inspiraatioksi omaa energiaremonttiaan suunnitteleville. Lisäksi ihmisiä kannustetaan myös liittoutumaan naapureiden kanssa: yhdessä voidaan jakaa tietoa, suunnitteluvastuuta ja säästää kustannuksissa muun muassa yhteistilausten avulle.

Energialoikan tavoitteiden saavuttamiseksi rakennetaan yhteisöllinen energialoikka.fi-verkkopalvelu. Palvelu perustuu karttaan ja energiaan liittyviin paikkatietoaineistoihin, kuvauksiin jo tehdyistä energialoikista sekä yhteisöllisiin työkaluihin, kuten ryhmiin ja keskustelupalstoihin. Näiden avulla käyttäjä voi etsiä kartalta oman rakennuksensa ja saada sitten tietoa samantyyppisille taloille jo tehdyistä energialoikista sekä löytää naapureista yhteistyökumppaneita.

Energialoikka.fi-verkkopalvelun rakentaminen toteuttaa omalta osaltaan hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta. Hanke on saanut KIRA-digin kokeiluhankerahoitusta energialoikka.fi-verkkopalvelun pilottiversion kehittämiseen.

 

Suomi100 logo
 
KIRA-digin logo
 
Hallituksen kärkihanke -logo
 
Julkaistu 14.3.2016 klo 13.03, päivitetty 12.5.2017 klo 14.39

Kohderyhmä: