Elämää veden kiitoradalla: monilaitekuvantaminen ja kuvien luokittelu avoimella kuvajoukolla planktonin tiheän aikavälin muutosten tutkimuksessa (FASTVISION-plus)

Lajitasoisen tiedon saanti planktonyhteisöistä perustuu yhä pitkälti perinteiseen mikroskopiaan, joka suhteellisen hitaana menetelmänä rajoittaa planktonyhteisöekologian ja -ekosysteemien tutkimusta. FASTVISION-plus -konsortiossa yhdistyvät Suomen ympäristökeskuksen nykyaikaiset planktonin kuvantamislaitteet ja lajintuntemus, sekä Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston tietokonenäkö- ja hahmontunnistusosaaminen.

Automaattisten kuvantamislaitteiden mikroskooppisesta planktonista tuottamien kuvien ja muiden mittausten avulla hankkeessa kehitetään lajintunnistussovelluksia käyttäen monipuolisia koneoppimismenetelmiä, joita voidaan soveltaa laitteesta ja tutkimusalueesta riippumatta. Tätä aiempaa huomattavasti tiheäresoluutioisempaa aineistoa planktonyhteisön koostumuksesta käytetään tutkittaessa yhteisöekologiaan, monimuotoisuuteen ja ekosysteemien toimintaan liittyviä avainhypoteeseja kokeellisesti ja kenttäoloissa.

Julkaistu 3.9.2021 klo 16.07, päivitetty 3.9.2021 klo 16.25