Ekotehokkaan loma-asumisen tuotteistaminen (EkoLATu)

Aihe ja tavoitteet

Suomessa arvioidaan olevan noin puoli miljoonaa loma-asumiseen tarkoitettua rakennusta, ja vuosittain luku kasvaa noin 4000 uudella rakennuksella. Loma-asunnot halutaan usein varustaa lähes omakotitalon tasoisiksi, joten loma-asumisen energiankulutus ja ympäristövaikutukset ovat huomattavat.

Ekotehokkaan loma-asumisen tuotteistaminen (EkoLATu) -tutkimushankkeen tavoitteena oli kehittää ratkaisuja ja toimintamalleja ympäristöystävälliseen ja energiataloudelliseen vapaa-ajan asumiseen viihtyvyydestä tinkimättä. Hankkeessa kehitettyjä ratkaisuja pilotoitiin ja tutkimustuloksista tiedotettiin Mäntyharjun loma-asuntomessuilla Pähkinälehdon alueella kesällä 2011.

Tutkimushankkeen osakokonaisuudet olivat:
- loma-asumisen ekotehokkaat energiaratkaisut,
- vesihuollon järjestäminen ja
- jätehuollon toimivuus.

Huomiota kiinnitettiin myös loma-asumisen palveluliiketoiminnan kehittämiseen sekä ekotehokkaan rakentamisen ohjeistukseen.

SYKEn osuus hankkeessa koski ekotehokkaiden ja ympäristöä säästävien vesihuoltoratkaisujen kehittämistä.

Hankkeessa kehitettiin VTT:n toimesta myös ns. Ekopassi, jossa loma-asunnon ekotehokkuutta kuvataan kuudella perusindikaattorilla: energiankulutus, uusiutuvan energian osuus, rakentamisen hiilijalanjälki, jätteiden lajittelu ja kierrätys, vesi- ja jätevesihuolto sekä sijainti ja saavutettavuus.

Loppuraportti

Ekotehokas loma-asuminen (pdf 2,5 Mt)

Hankkeessa kehitetty Ekopassi (VTT)

Lisätietoja

Tutkija Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus SYKE,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 3.5.2013 klo 14.26, päivitetty 17.12.2013 klo 14.17

Aihealue: