Ekotehokas levämassaan perustuva bioenergiatuotanto

Hankkeen päätavoite on kehittää ja validoida uusi integroitu bioenergiatuotantokonsepti, joka perustuu levien tehokkaaseen kasvatukseen ja levämassojen hyödyntämiseen sekä biodieseliksi että biokaasuksi. Levien kasvatuksessa hyödynnetään jätevirtoja.

Tavoitteena on kehittää minimaalisen energiankulutuksen omaava prosessi jossa nestemäiset, kiinteät ja kaasumaiset prosessivirrat (myös sivuvirrat) hyödynnetään tehokkaasti. Lisäksi hanke esittää ja arvioi uusia puhtaan energian yhteistyömalleja, jotka linkittävät biometaanin tuotannon ja hyötykäytön, biodiesel-alan palvelu- ja teknologiakonseptit sekä jätevirtojen hyötykäytön.

Lisätietoja

Erikoistutkija Kristian Spilling, Suomen ympäristökeskus SYKE, puhelin: 0400 148 526, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 24.4.2013 klo 10.06, päivitetty 23.5.2018 klo 11.43