EOMORES

Horizon2020 projektissa EOMORES (grand agreement °730066) kehitetään vesien seurantaa tukevia palveluita, jotka pohjautuvat kaukokartoitukseen, mallinnukseen ja automaattisiin in-situ mittauksiin. SYKE toimii hankkeessa yhtenä palveluntarjoajana keskittyen erityisesti kaukokartoitukseen pohjautuvaan tietotuotantoon. Palvelukehitys perustuu tiiviiseen yhteistyöhön tiedon käyttäjien kanssa ja hankkeeseen osallistuu laaja kaikista partnerimaista kerätty käyttäjäryhmä. SYKE osallistuu hankkeessa sen kaikkiin työpaketteihin ja vetää loppukäyttäjäyhteistyö kokonaisuutta. Lisäksi SYKEn vastuulla on vetää tehtäväkokonaisuutta ”Uudet korkean jalostusasteen tuotteet”.

Hankkeen kansainväliset sivut

Lisätietoja

Saku Anttila (etunimi.sukunimi@ymparisto.fi)

Tieteelliset julkaisut

Anttila, S., Fleming-Lehtinen, V., Attila, J., Junttila, S., Alasalmi, H., Hällfors, H., ... & Koponen, S. (2018). A novel earth observation based ecological indicator for cyanobacterial blooms. International journal of applied earth observation and geoinformation, 64, 145-155.

Blauw, A., Van den Boogaard, H., Hommersom, A., Boogaard, F., de Lima, R., Schenkel, J., ... & Dioniso, M. (2018). Forecasting cyanobacterial blooms using high frequency monitoring data.

Kangro, K., Alikas, K., & Panksep, K. Lake restoration: a view from space to the changes in L. Ülemiste during and after biomanipulation.

Julkaistu 15.3.2019 klo 13.38, päivitetty 15.3.2019 klo 14.57