Copernicus Global Land Lot 2 (C-GLOPS2)

Copernicus Global Land Lot 2 on osa Copernicus Global Land –palvelua, teemana kryosfääri ja vesi. Copernicus –ohjelman yksi päätavoite on tarjota tietoa niin tiedeyhteisölle kuin muille sidosryhmillekin, kuten päättäjille. Tuotteet ovat operatiivisia ja ladattavissa ilmaiseksi Copernicus Global Land portaalista.SYKE muodostaa kryosfääritiimin yhdessä Ilmatieteen laitoksen ja ENVEON kanssa. Kryosfääritiimi ylläpitää lumen ja järvijään operatiivista kaukokartoitusaineiston prosessointijärjestelmää sekä kehittää menetelmiä lumen ja jään seurantaan.

Lumipeitteellä on voimakas vaikutus maapallon energiataseeseen ja muutokset lumen peittämässä alassa yleensä lisäävät ilmaston vaihtelun voimakkuutta. Tämän vuoksi ilmaston seurantaan tarvitaan luotettavaa tietoa lumi- ja jääpeitteestä. Tietoa tarvitaan myös lumi- ja jääpeitteen ilmastomalleihin vaikuttavan roolin ja palautemekanismien arvioimiseen. Lisäksi tieto lumipeitteestä on tärkeässä roolissa hydrologisissa malleissa ennustettaessa virtaamia ja suunniteltaessa vesistöjen säännöstelyä. Myös sääennusteissa on huomioitava lumi- ja jääolosuhteet, koska ne vaikuttavat maanpinnan ja ilmakehän väliseen energianvaihtoon. Copernicus Global Land palvelun kryosfäärituotteita ovat lumen peittämä ala, lumen vesiarvo ja järvijään peittämä ala, jotka tuotetaan mikroaalto- ja optisen alueen satelliitti-instrumentteja hyödyntäen. SYKE on päävastuussa järvijäätuotteesta.

Lisätietoja

  • Copernicus Global Land
  • Kirsikka Heinilä, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, 0295 251 155
Julkaistu 5.2.2018 klo 13.30, päivitetty 22.10.2020 klo 13.12