Koulutusvideot virtavesinäytteenotosta

CofiWater-hankkeessa on tuotettu koulutusvideopaketti virtavesinäytteenottoa varten. Videoissa esitellään kolme virtavesinäytteenoton menetelmää:

  • vesinäytteiden otto Limnos-noutimella,
  • vedenlaatututkimukset Horiba-kenttämittarilla sekä
  • näytteenotto pohjaeläinyhteisöstä potkuhaavilla.

Videot on suunniteltu niin kotimaiseen kuin kansainväliseen käyttöön esimerkiksi vedenlaadun hallintaan liittyvissä yhteistyöhankkeissa. Videot on toteutettu suomeksi sekä käännetty espanjaksi ja englanniksi.

Videoiden tuotantotiimiin kuuluvat Suomen ympäristökeskus SYKE, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry LUVY sekä Ympäristönäytteenottajien sertifiointiryhmä.

Vesinäytteiden otto virtaavasta vedestä Limnos-noutimella

Vedenlaatututkimukset virtaavasta vedestä Horiba-kenttämittarilla

Näytteenotto pohjaeläinyhteisöstä virtaavasta vedestä potkuhaavilla

Julkaistu 7.9.2021 klo 16.23, päivitetty 7.9.2021 klo 16.27
Kohderyhmä: