Blue Platform

Interreg Blue Platform -hankkeen logo

Blue Platform – tietopankki edistämään sinistä kasvua Itämeren alueella

Suomen ympäristökeskus (SYKE) johtaa kolmivuotista, EU:n Interreg-ohjelman rahoittamaa Blue Platform -hanketta, jonka tarkoituksena on muokata eri sinisen biotalouden projekteissa tuotettu tieto helposti käytettävään muotoon verkkosivuille, kaikkien alan toimijoiden hyödyksi. Hankkeessa myös vahvistetaan Itämeren alueen sinisen biotalouden toimijoiden verkostoa.

Itämeren alueen sinisen biotalouden hankkeet ovat tuottaneet huomattavan määrän tietoa eri aiheista, kuten vesiviljelystä, simpukan- ja levänkasvatuksesta, sinisestä bioteknologiasta ja merialueiden älykkäästä yhteiskäytöstä. Lisäksi hankkeet ovat analysoineet sinistä biotaloutta ohjaavaa lainsäädäntöä ja politiikkaa sekä tunnistaneet alan rahoitusmahdollisuuksia. Tällaisia projekteja ovat mm. Smart Blue Regions, Baltic Blue Biotechnology Alliance, Baltic Blue Growth, MUSES, InnoAquaTech, AquaBest, Plan4Blue, BlueWEBS, BIOCAS ja BalticRIM. Nyt hankkeiden tieto kerätään talteen ja luodaan tietopankki ja palvelupiste eri toimijoiden välille Itämeren alueella. Varmistaakseen tiedon kattavuuden ja ajantasaisuuden hanke järjestää sarjan työpajoja ja konferenssin sinisen biotalouden toimijoille Itämeren alueella sekä osallistuu alan tilaisuuksiin. Hankkeen lopputuotteena syntyvästä Blue Platformista tulee dynaaminen web-sivusto, joka tarjoaa käyttäjäystävällistä tietoa ja yhteistyöverkoston kaikille sinisestä biotaloudesta kiinnostuneille. Tietopankista tulee löytymään mm.

 • alan toimijat
 • fasiliteetit, bioresurssit, palvelut
 • käyttöoppaat, ohjeistukset ja hyvät käytännöt
 • teknologia ja tekniikat, lainsäädäntö ja lisensointiasiat, ympäristöarvioinnit, mallisopimukset, apua yritystoiminnan suunnitteluun
 • raportteja & analyysejä
 • alan strategiat, toimintasuunnitelmat ja rahoitusohjelmat
 • markkinaselvitykset, nykyiset & tulevaisuuden tutkimusaiheet
 • työkalut ja menetelmät
 • valmennus ja opetusmateriaali
 • väitöskirjapaikat ja post-doc paikat, opiskelijavaihdot, työpaikat
 • työpajat ja seminaarit, opintomatkat, opinto-ohjelmat, konferenssit

Sininen biotalous on kestävää merien hyötykäyttöä

Sinisessä biotaloudessa merien eliöiden avulla luodaan kestävää liiketoimintaa niin, että merien tila ei vaarannu tai se jopa paranee.

Hanke perustuu SUBMARINER Networkin koostamaan sinisen kasvun tiekarttaan, SUBMARINER Roadmap -dokumenttiin.

Sinisen biotalouden strategioihin vaikuttaminen

Blue Platform hankkeen aikana määritellään ja priorisoidaan ne toimenpiteet, joita tarvitaan sinisen biotalouden tukemiseen tulevaisuudessa. Osallistumme prosesseihin, joissa päivitetään:

 • The SUBMARINER Roadmap 2020
 • The EU Blue Bioeconomy Strategy
 • The Action Plan of the EU Baltic Sea Region Strategy
 • The HELCOM Baltic Sea Action Plan
 • The Baltic and North Sea Research Agenda
 • The EMFF & ERDF operational programmes
 • The Smart Specialisation Strategies

Lisätietoa

Projektipäällikkö, tutkija Anne-Mari Luhtanen, Suomen ympäristökeskus SYKE

etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Linkki projektin sivustoon

Julkaistu 25.9.2019 klo 16.02, päivitetty 25.9.2019 klo 16.02