BC Footprint - Mustahiilijalanjälki

BC_Footprint_logo_round

Black Carbon Footprint -hankkeen tavoitteena on luoda yhtenäinen ja useille tieteen ja tekniikan aloille soveltuva ilmakehää lämmittävän mustan hiilen (black carbon, BC) päästöjen ja vaikutusten metriikka sekä lisätä ymmärrystä mustan hiilen päästöistä, ilmakehäpitoisuuksista ja vaikutuksista. Business Finlandin ja hankkeeseen osallistuvien tahojen rahoittamaan laajaan ja kansainväliseen tutkimuskokonaisuuteen osallistuu kahdeksan suomalaista eri alojen tutkimusryhmää, kymmenen yritystä ja useita viranomaistoimijoita.

BC Footprint -projekti hyödyttää monella tavalla sekä tiedettä,teknologiakehitystä että ympäristöön ja ilmastoon liittyvää kansallisen ja kansainvälisen tason toimintaa.  Samalla hanke edistää uuden kansainvälisen liiketoiminnan muodostumista erityisesti liikenteen, energiantuotannon, palveluiden ja mittausteknologioiden osalta.

Ilmastonmuutos aiheuttaa maailmanlaajuisesti valtavia haasteita ja kustannuksia, ja sen torjuminen vaatii kasvihuonekaasujen lisäksi myös ilmastoa lämmittävien hiukkasmaisten päästöjen rajoittamista.Yksi merkittävä tekijä ilmastonmuutoksessa on ilmakehän musta hiili, jota on muun muassa liikenteen ja teollisuuden päästöissä. Suhteessa ilmaston lämpenemiseen ilmakehän mustan hiilen on todettu olevan ilmakehän tärkein auringon säteilyenergiaa sitova ja täten ilmakehää lämmittävä hiukkasmainen komponentti. Suoran ilmastovaikutuksen lisäksi mustalla hiilellä on vaikutuksia myös lumen heijastavuuteen ja sulamiseen sekä ihmisten terveyteen.

Toisin kuin kasvihuonekaasuille, tällä hetkellä mustan hiilen mittaamiseksi ei ole kuitenkaan olemassa yhtenäistä mittauskäytäntöä. Tavoitteena on, että hankkeessa luotavaa mittauskäytäntöä ja konseptia voitaisiin hyödyntää niin mustan hiilen päästöjen, ilmakehäpitoisuuksien kuin myös ilmakehä- ja terveysvaikutusten arvioinnissa. Kehitettävän konseptin pohjan luovat olemassa oleva monialainen tieto ja mittaustulokset, joita hankkeessa täydennetään uudella laajan konsortion voimin tehtävällä tutkimuksella.

SYKE tutkii projektissa mustan hiilen päästöjen ja ilmastovaikutusten välisiä linkkejä, jotka ovat verrainnollisia muihin vakiintuneisiin ilmastovaikutusmittareihin (esim. CO2-ekvivalenttien laskeminen eri ajanjaksoilla). Tutkimus toimii osana mustahiilijalanjälki (BC Footprint)-konseptin kehittämistä, ja perustuu SYKE:n tieteelliseen asiantuntemukseen sekä mustan hiilen ilmastovaikutusmittariston kehittämistä koskevaan tutkimustoimintaan, ja ottaa huomioon yhteistyökumppanien näkemykset ja palautteen, joita kerätään projektin aikana pidettävissä työpajoissa. Lopuksi BC Footprint-hankkeen työ ja tulokset linkitetään muihin olennaisiin kansainvälisiin, kansallisiin sekä kuntatason projekteihin ja prosesseihin.

 

Lisätiedot:

Tutkimusinsinööri, Mikko Savolahti  etunimi.sukunimi@syke.fi 

Erikoistutkija, ryhmäpäällikkö, Niko Karvosenoja etunimi.sukunimi@syke.fi 

BC_footprint_kumppanit_logo
 
Julkaistu 29.1.2020 klo 14.28, päivitetty 11.12.2020 klo 9.03