Ehdotus Itämeren uudeksi seurantaohjelmaksi (BONUS FUMARI)

Itämeren ympäristön tilan seurannalle ja sen toteuttamiselle asetetaan vaatimuksia niin kansainvälisissä sopimuksissa, useissa EU:n direktiiveissä kuin meripolitiikan kansallisilla ja kansainvälisillä tasoilla.

BONUS FUMARI -hanke arvioi, täyttävätkö nykyiset seurantaohjelmat niille asetetut vaatimukset. Lisäksi selvitetään millaisia mahdollisuuksia uudet kehittyvät seurantamenetelmät tarjoavat seurantojen kattavuuden, taloudellisuuden ja luotettavuuden lisäämiseen. Hankkeen tavoitteena on tehdä ehdotus siitä, miten seurantaohjelmia kannattaisi parantaa.

Hankkeesta ja sen tuloksista kerrotaan enemmän englanninkielisillä verkkosivuilla.

Julkaistu 31.10.2018 klo 18.42, päivitetty 27.1.2022 klo 15.49