BIOWATER - pohjoismainen huippuyksikkö selvittää biotalouden vesistövaikutuksia

Biowate_logo

Taustaa

Biotalous on voimakkaassa kasvussa Pohjoismaissa. Kasvun tulisi olla kestävää ja kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen Nordforsk on päättänyt kolmen uuden biotalouden huippuyksikön (Nordic Centre of Excellence NCoE) perustamisesta Pohjoismaihin.

SYKEn, Oulun yliopiston, Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijat ovat mukana uudessa BIOWATER-yksikössä, joka keskittyy erityisesti biotalouden vesistövaikutusten tutkimukseen. Erityisesti metsäbiomassan lisääntyneellä käytöllä on ilmeisiä vesistövaikutuksia, joiden ennakoimiseksi ja vähentämiseksi tarvitaan lisää tietoa.

BIOWATER-huippuyksikköä https://biowater.info/ (An integrating nexus of land and water management for a sustainable Nordic bioeconomy) vetää tohtori Eva Skarbøvik Norjan biotalouden

Biowater_kuva1_2
Kuva 1. Biowater koostuu viidestä toiseensa liittyvästä modulista.

tutkimuskeskuksesta (NIBIO), ja mukana on yhteensä kahdeksan tutkimuslaitosta ja yliopistoa neljästä Pohjoismaasta.

Päätavoitteet

BIOWATER-yksiköstä muodostetaan biotalouden kasvuun liittyvä, maankäytön vesistövaikutuksiin suuntautuva tutkimus- ja yhteistyöverkosto. Tutkimus painottuu biotalouden vaikutuksiin ainevirroissa ja vesistöissä, ja työssä hyödynnetään muun muassa pitkiä vedenlaadun ja hydrologian aineistoja, tutkimusvaluma-alueita ja vesistökohteita. Apuna käytetään erilaisia malleja ja skenaarioita. Vesistövaikutusten taloudellista merkitystä tarkastellaan arvottamistutkimusten avulla. Tärkeänä painopisteenä on myös tutkijoiden jatkokoulutus ja työpajat. Viisi toisiinsa kytkeytynyttä modulia (kuva 1) muodostavat kehikon Biowater -yksikölle.

Uudelle yksikölle myönnettiin kolmen miljoonan euron rahoitus vuosiksi 2017–2021. Yksikön toiminta luo myös vahvan yhteistyöpohjan käynnissä oleville ja uusille hankkeille biotalouden ja vesien tutkimuksen aloilla. Hankkeen kick-off pidettiin Silkeborgissa, Tanskassa, 17-18.10.2017 https://biowater.info/2017/10/30/how-will-bioeconomy-affect-freshwater/

Oulun yliopiston osuutta huippuyksikössä vetää professori Björn Klöve ja toimintaan osallistuu vesi- ja ympäristötekniikan ja biologian tutkijoita. SYKEssä toiminnasta vastaa ryhmäpäällikkö Seppo Hellsten ja mukana on vesikeskuksen ja luontoympäristökeskuksen asiantuntijoita. Luken osuutta vetää professori Artti Juutinen ja tutkimusryhmään kuuluu ympäristötaloustieteen ja metsäekologian asiantuntijoita.

Tutkimusryhmä SYKEssä

  • ryhmäpäällikkö Seppo Hellsten, VK, puh. 0295 251 165, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • erikoistutkijaAhti Lepistö, VK (Module 2 co-leader), etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • erikoistutkija Katri Rankinen, BK (Module 1 co-leader) etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • erikoistutkija Jukka Aroviita, VK, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • tutkimusprofessori Martin Forsius, BK, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • johtava tutkija Pirkko Kortelainen, BK, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Kirjallisuutta

Hetemäki, L., Hanewinkel, M., Muys, B., Ollikainen, M., Palahí, M. and Trasobares, A. 2017.Leading the way to a European circular bioeconomy strategyFrom Science to Policy 5. European Forest Institute

Biowater_banneri2
Julkaistu 30.1.2018 klo 16.15, päivitetty 23.3.2018 klo 9.39