Azerbaidzanin kansallisen ympäristöseurantajärjestelmän parantaminen EU:n parhaiden käytäntöjen pohjalta

Hankkeen perustiedot

Hanke on EU-rahoitteinen Twinning-projekti, ja hankkeen budjetti on 1,4 milj. euroa. Projektia toteuttaa Ilmatieteen laitos (FMI) yhteistyössä Latvian ympäristö-, geologia ja meterologiakeskuksen (Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre, LEGMC), Itävallan ympäristöviraston (Environment Agency Austria, UBA) ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa. Edunsaajaorganisaationa toimii Azerbaizdanin tasavallan ekologia- ja luonnonvaraministeriö (the Ministry of Ecology and Natural Resources of the Republic of Azerbaijan, MENR).

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen yleisenä tavoitteena on edistää Azerbaidzanin ympäristönsuojelun tasoa erityisesti ilmanlaadun osalta. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa Azerbaidzanin kansallista ympäristöseurantajärjestelmää korkealaatuisen tiedon tuottamiseksi ympäristöpoliittisen päätöksenteon ja vaatimustenmukaisuuden valvonnan tueksi.

 

Yhteyshenkilöt

Kati Pritsi, projektikoordinaattori (SYKEn kotitoimistokoordinaattori), Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 251 522, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

 

 

Julkaistu 12.3.2019 klo 14.12, päivitetty 29.4.2019 klo 10.36

Kohderyhmä: