Autoriippuvainen yhdyskuntarakenne ja sen vaihtoehdot

Hankkeen tarkoituksena oli kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen henkilöautoriippuvuuden piirteiden analyysi, kehitystrendien hahmottaminen ja monikeskuksisuuden ominaisuuksien kartoittaminen.  Tutkimushankkeessa selvitettiin, kuinka autoriippuvaisia yhdyskunnat ovat, mihin suuntaan kehitys on menossa ja miten autoriippuvuutta voidaan vähentää. Hankkeessa kehitettiin työkaluja, joilla kunnat ja seudut voivat kehittää yhdyskuntarakennettaan eheämmäksi ja vähemmän autoliikenteeseen tukeutuvaksi.

Hanke oli Teknillisen korkeakoulun Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen, Helsingin kaupungin tietokeskuksen ja Kuopion kaupungin sekä ja yhteistyökaupunkien ja maakuntaliittojen yhteinen tutkimus- ja kehittämishanke. Hanketta koordinoi YTK ja sen vastaavana johtajana toimi YTK:n johtaja professori  Raine Mäntysalo.  SYKEn osalta vastaavana  tutkijana toimii Mika Ristimäki.  Hanke toteutettiin  kiinteässä yhteistyössä KARA-verkoston kanssa.

Hankkeen tuloksia

Hankkeen loppuraportti julkaistiin vuonna 2010 Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja -sarjassa.

 

Hankkeen tuloksia esiteltiin seminaarissa SYKEssä 21.11.2008, ja päätulokset on koottu seuraaviin kalvosarjoihin:

Julkaistu 10.4.2013 klo 13.55, päivitetty 18.6.2019 klo 15.19