Autonomiset mittausalustat ympäristötiedon keräämiseen – AutoDataInfra

Näytteenottoa jäällä
 © Kuva: Tuomas Hirvonen

Autonomiset mittausalustat ympäristötiedon keräämiseen – AutoDataInfra -hankkeessa kehitetään ja keskitetään Suomen ympäristökeskus SYKEn mekatroniikan tutkimusinfrastruktuuria Joensuussa tukemaan paremmin ympäristötutkijoiden, viranomaisten, yritysten ja muiden sidosryhmien nykyisiä ja tulevia tarpeita autonomisten mittausalustojen sovelluksissa.

Entistä suurempi osa ympäristömittauksista tehdään kentällä käsikäyttöisillä, jatkuvatoimisilla tai miehittämättömiin mittauslustoihin kiinnitetyillä mittalaitteilla. Uusilla teknologiolla voidaan saavuttaa ajallisesti ja alueellisesti kattavampaa tietoa. Laitteiden käyttöä ei kuitenkaan hyväksytä vielä laajasti virallisissa seurannoissa ja tarkkailuissa, koska usein niiden tuottamassa tiedon laadussa on ratkaisemattomia ongelmia. Näiden puutteiden korjaamiseksi ja tuoteinnovaatioiden käyttöönoton edistämiseksi ehdotetaan metrologista tutkimusinfrastruktuuria, joka pyrkii edistämään uusien autonomisten mittausjärjestelmien hyväksyntää ja laadukasta käyttöä erilaisissa ympäristömittauksissa.

Lisätietoa

Projektipäällikkö, laboratorioinsinööri Jukka Hirvonen, Suomen ympäristökeskus (Syke), p. 050 573 7159, etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 17.3.2023 klo 13.52, päivitetty 2.5.2023 klo 10.20

Aihealue: