Arvopohjaiset kannustinjärjestelmät energiankulutuksessa

Hanke lyhyesti

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa kuluttajien energian kulutusta ja älykkäitä järjestelmiä koskevista arvoista ja asenteista sekä hyödyntää tätä tietoa kestävän kehityksen ja resurssitehokkuuden saavuttamiseksi. Hanke sisältää kolme työpakettia. Ensimmäisessä työpaketissa toteutetaan kyselytutkimus kuluttajien energian kulutusta ja älykkäitä järjestelmiä koskevista arvoista ja asenteista. Tämän tiedon valossa toisessa työpaketissa kehitetään kulutusta ohjaavia kannustinpohjaisia järjestelmiä (liittyen mm. sähkön reaaliaikaiseen hinnoitteluun ja erilaisiin sopimustyyppeihin) jotka ovat samalla sekä kestävän kehityksen mukaisia, että parantavat yritysten kilpailukykyä. Viimeisessä työpaketissa analysoidaan skenaarioiden avulla näiden toimien vaikutuksia hyödyntäen ja kehittäen pohjoismaista sähkömarkkinoiden simulointimallia (Oulun YO ja SYKE) sekä analysoidaan vaikutuksia resurssi- ja materiaalitehokkuuteen pitkän aikavälin panos-tuotos mallin (ENVIMAT, Oulun YO ja SYKE) avulla.

Lisätietoja

Erikoistutkija Maria Kopsakangas-Savolainen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 24.4.2013 klo 10.21, päivitetty 28.11.2018 klo 10.54