Arktiset ympäristöhavainnot

Juutuanjoki Arktiset ympäristöhavainnot –hankkeen pitkäaikaistavoitteena on vahvistaa paikallisen ympäristötiedon saatavuutta sekä hyödyntämistä eri tasoilla, ml. paikallisen ja kansallisen tason päätöksenteossa. Lisäksi hankkeen tavoitteena on lisätä paikallistiedon saatavuutta ympäristö- ja ilmastonmuutokseen sekä sopeutumiseen tähtäävässä tutkimuksessa.

Hankkeen tavoitteet ovat:

1) Toteuttaa paikallishavaintojen kerääminen pilottihankkeena. Kerääminen toteutetaan saamelaisten kotiseutualueella rajatu(i)lla kohtee(i)lla ja rajatulla tehtävällä. Pilotissa hyödynnetään tuloksia jo tehdyistä perinnetietohankkeista sekä SYKE:n kansalaishavainnointijärjestelmiä ja -työkaluja.

2) Kehittää yhteistyötä muiden Arktisen neuvoston maiden ja pysyvien osallistujien kanssa, ml. arktisen workshopin järjestäminen kesäkuussa 2016 Inarissa

3) Selvittää mahdollisuudet ja valmistautua laajempaan hankkeeseen yhteistyössä muiden maiden (erit. Pohjoismaiden) kanssa ja identifioida sille rahoitusmahdollisuudet.

AHA-hanke liittyy Arktisen neuvoston yhteistyöhön. Ehdotus hankkeeseen on tullut USA:n ympäristövirastolta Arktisen neuvoston ACAP-työryhmän kautta. ACAP (Arctic Contaminants Action Plan) on Arktisen neuvoston toimintaohjelma saastumisen vähentämiseksi. USA:ssa vastaavaa projektia toteutetaan Alaskassa, jossa aloite havainnointijärjestelmästä on tullut alkuperäiskansoilta. USA on ehdottanut ACAP työryhmässä muille arktisille maille yhteistä projektia, Circumpolar Local Environmental Observers Network, jonka tavoitteena on, että paikallishavainnointiprojektia toteutetaan myös muissa maissa, ja että eri maiden arktisten alueiden välille voitaisiin rakentaa paikallishavainnointi verkostoa.

Julkaistu 6.9.2016 klo 11.14, päivitetty 31.8.2017 klo 14.33

Kohderyhmä: