Aluetypologia - kaupungin ja maaseudun paikkatietoperusteinen aluerajaus

Kaupunki-maaseutu -luokitusKuntarajoihin perustuva kaupunki-maaseutuluokitus on muodostunut ongelmalliseksi kuntien koon kasvaessa. Saman kunnan alueella voi olla sekä kaupunkimaisia että maaseutumaisia alueita. Kuntarajoista riippumattomien paikkatietoaineistojen käyttö mahdollistaa alueiden tarkemman tunnistamisen ja luokittelun.

 
 

Suomen ympäristökeskus yhdessä Oulun Yliopiston Maantieteen laitoksen kanssa on kehittänyt uutta paikkatietopohjaista alueluokitusta syksyn 2011 ja talven 2012 aikana Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) tilauksesta. Työtä on ohjannut laaja asiantuntijaryhmä.

Työn tavoitteena on kehittää menetelmä ja muodostaa kriteerit, joiden perusteella voidaan korvata kuntarajoihin perustuva kaupunki-maaseutu alueluokitus ja maaseudun kolmijako. Alueluokituksen tavoitteena on politiikkariippumaton rajaus, jossa eri alueluokat erottuvat selkeinä kokonaisuuksina koko maata kuvaavan kartan mittakaavassa.

Alueluokituksen avulla pystytään erottamaan kaupunkialueet maaseutualueista sekä laskemaan tilastoja eri alueluokille ja niiden yhdistelmille. Alueluokituksen soveltamisessa on keskeistä sen käyttö yhdessä  muiden aineistojen ja aluetypologioiden kanssa. Kun esimerkiksi tarkastellaan seututasoa ja sitä pienempiä aluekokonaisuuksia, taajama - haja-asutus luokituksella saadaan typologian käyttöön selvästi enemmän sisältöä. Alueluokituksesta voidaan laskea tilastotietoa erilaisiin hallinnollisiin alueluokkiin ja taajamia voidaan luokitella niiden alueluokan perusteella.

Hankkeen tulokset

Kaikki hankkeen tulokset, julkaisut ja aineiston tiedot on koottu Ymparisto.fi-sivustolle Kaupunki-maaseutu-luokituksen pääsivulle.

Lisätietoja

Ryhmäpäällikkö Ville Helminen, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 30.4.2013 klo 9.06, päivitetty 30.11.2020 klo 11.23