ALL-IN for Plastics Recycling (PLASTin)

PLASTin logo. Kuvassa sini-vihreän maapallon päällä on valkoisista nuolista koostuva kolmio, jonka sisällä on nestekartonkipakkaus ja älypuhelin.

Hankkeen tavoitteet

PLASTin -hanke kokoaa yhteen Suomen keskeiset muovin kiertotaloustahot teollisuudesta ja tutkimuksesta luoden uutta osaamista haastavien muovien kierrätysprosesseihin ja -teknologioihin liittyen.

 

Systeemisten, ympäristön kannalta optimoitujen kierrätyskonseptien kehittäminen tukee muovien kierrätyksen kansallisia ja EU:n asettamia tavoitteita muovin kiertotalouteen. PLASTin -hankkeessa kehitettävä, haasteellisiin kierrätysmuoveihin liittyvä tutkimusosaaminen ja -tieto on kansainvälisesti uutta. Hanke vahvistaa kansainvälistä tutkimusyhteistyöverkostoa.

SYKE tekee hankkeessa kyselytutkimuksen kuluttajille kierrätysmuovin käytöstä, hyväksyttävyydestä ja kierrätystoimista, selvittää sääntelyn puitteita haitallisten aineiden hallinnasta kierrätyksessä (jätesääntely, REACH-asetus, POP-asetus ja RoHS direktiivi) sekä selvittää kirjallisuuskatsauksella muovien haitallisia aineita, joilla on vaikutusta kierrätykseen. SYKE tekee ja johtaa työtä muiden hankepartnereiden kanssa muovin kiertotalouden tulevaisuusskenaarioista.

Työnjako työpakettien ja tehtävien välillä PLASTin-hankkeessa.
Työnjako työpakettien ja tehtävien välillä PLASTin-hankkeessa.

Lisätietoja

  • Erikoistutkija Sari Kauppi, etunimi.sukunimi@syke.fi
Julkaistu 29.3.2021 klo 16.18, päivitetty 19.1.2024 klo 10.36