Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän toteuttajaksi valittiin Solita–Sitowise-ryhmittymä

Uutinen 20.12.2022 klo 9.01
 
Nostureita rakennustyömaalla, jossa näkyy keskeneräisiä kerrostaloja auringonlaskua vasten.
Tietojärjestelmä avautuu vaiheittain vuonna 2024. Se keventää tiedonhallintaa ja parantaa alueidenkäytön ja rakentamisen tietojen saatavuutta. © Konstantin Kulikov - stock.adobe.com
 

Suomen ympäristökeskus on valinnut rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tekniseksi toteuttajaksi Solita Oy:n ja Sitowise Oy:n muodostaman ryhmittymän. Tietojärjestelmä toteutetaan vuosien 2023 ja 2024 aikana, ja sinne kootaan valtakunnallisesti alueidenkäytön ja rakentamisen tiedot.

Tekninen toteuttaja valikoitui kilpailullisen neuvottelumenettelyn kautta, joka kesti vuoden 2022 keväästä syksyyn. Neuvotteluihin osallistui yhteensä kuusi yritystä, joista neljä jätti tarjouksen neuvottelukierrosten jälkeen.

Tietojärjestelmän toimittajaksi valitun Solita–Sitowise-ryhmittymän tarjous oli tarjouspyynnössä esitetyillä kriteereillä arvioiden hinta–laatu-suhteeltaan paras. Tietojärjestelmähankinnan ennakoitu arvo on 6,55 miljoonaa euroa.

”Kaikki saadut tarjoukset olivat laadukkaita – kiitämme osallistuneita yrityksiä. Menettely, jolla kilpailutus tehtiin, vaati aikaa, mutta siitä on hyötyä nyt työn edetessä, kun pääsemme uuden toteuttajakumppanin kanssa nopeasti liikkeelle. Meillä on vahvat edellytykset tietojärjestelmän rakentamiseen”, kertoo SYKEn hankepäällikkö Päivi Malmi.

Työ etenee ketterästi ja loogisissa kokonaisuuksissa

Tietojärjestelmän ensimmäisen vuoden toteutus on jaettu osuuksiin, joista jokaiselle on asetettu aikataulu ja tavoitehinta. Kehitystyön aikana esiin tulevat asiat pystytään huomioimaan paremmin, kun työ etenee ketterästi osissa. Toisen vuoden työkokonaisuuksien suunnitelmia tarkennetaan ensimmäisen vuoden työn edetessä.

Alueidenkäytön ja rakentamisen tiedot syntyvät kuntien ja maakuntien liittojen perustyössä. Vuonna 2023 valtakunnalliseen tietojärjestelmään rakennetaan tekniset edellytykset, jotta näitä tietoja voidaan ottaa vastaan. Edelläkävijät voivat toimittaa tietoja jo 1.1.2024, kun lain rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä on esitetty tulevan voimaan. Ulospäin avautuvat tietopalvelut eli tiedonluovutusrajapinnat ja karttapalvelu toteutetaan vuoden 2024 aikana.

”Kilpailullisen neuvottelumenettelyn aikana tarkensimme järjestelmän määrittelyitä ja teimme linjauksia sen arkkitehtuurista. Tiukka aikataulu on mahdollinen, koska osan suunnittelutyöstä teimme jo kilpailullisen neuvottelumenettelyn aikana, ja toimittaja on sovittanut työt aikatauluunsa”, Malmi taustoittaa.

Avainasemassa digitaalinen turvallisuus ja yhdessä testaaminen

Onnistumisen kannalta on tärkeää, että mukana kehityksessä on myös erilaisia kuntia ja kuntien tietojärjestelmätoimittajia. Kumppaneina voivat olla myös projektit ja hankkeet, jotka tuottavat uuden kansallisen tietomallin mukaista tietoa.

Ominaisuuksia testataan kumppaneiden kanssa mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne valmistuvat. Yhteistyöllä varmistetaan, että järjestelmä toimii oikeilla aineistoilla ja tieto virtaa järjestelmien välillä. Ensimmäiseksi valmistuvat rajapintakuvaukset, joita käyttäjät pääsevät kommentoimaan alkuvuoden 2023 aikana.

Vaikka jo toteutushankinnan yhteydessä on korostettu digitaalista turvallisuutta, sen varmistamiseksi hankitaan konsultointiapua, ja virallinen auditointilaitos auditoi tietojärjestelmän tietoturvan. Digitaaliseen turvallisuuteen liittyen tehdään yhteistyötä myös kuntien ja puolustushallinnon kanssa.

Tietojärjestelmän kehitystyössä noudatetaan matalan hiilijalanjäljen käytäntöjä, mikä tarkoittaa muun muassa turhan datan siirron minimointia ja tehokasta optimoitua koodia.

Tutustu tarkemmin

Lisätietoja

Päivi Malmi, hankepäällikkö, Suomen ympäristökeskus SYKE
p. 050 375 7114, etunimi.sukunimi@syke.fi 


Kohderyhmä: