Kaavoituksen vuositilastointi

Kaavoituksen vuositilastointi kokoaa tietoa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta alueidenkäytön suunnittelusta. Tiedot alueidenkäytön suunnittelun kokonaistilanteesta ja muutoksista pyritään saamaan niiden alkuperäisiltä tuottajilta ja käyttämään tilastoinnin pohjatietoina muita aineistoja.

Kaavoituksen eri osapuolet tarvitsevat palautetta alueidenkäytön suunnittelusta ja suunnittelujärjestelmän toimivuudesta voidakseen suunnata ja kehittää maankäytön ohjausta. Valtion hallinto on seurannut kaavoitusta vuosittain järjestelmällisesti 1970-luvun alkupuolelta lähtien. Keskeisiä seurantietoja on julkaistu kaavoituksen vuosiraporteissa.

Kaavoituksen vuositilastot tietojärjestelmässä

Kaavoituksen seurannan tilasto on saatavissa tietojärjestelmästä vuodesta 2002 lähtien Suomen eri hallinnollisilta alueilta Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Seurantatiedot on jaoteltu pääteemoihin, jotka sisältävät tilastoja maankäytön suunnittelusta ja ympäristöhallinnon muutoksenhausta sekä poikkeamisesta.

  • Kaavoitus: maakuntakaavat, kuntien yhteiset yleiskaavat, yleiskaavat, asemakaavat, suunnittelutarvealueet sekä oikaisukehotukset ja ympäristöhallinnon tiedossa olevat valitukset
  • Rakentamisen suunnitelmallisuus: poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut

Tärkeimmät lähdeaineistot ovat nykyisten ELY-keskusten ympäristövastuualueiden ylläpitämät alueidenkäytön paikkatietoaineistot (GISALU) ja kuntien täyttämät asemakaavan seurantalomakkeet sekä Syken Yleiskaavapalvelun aineistot ja muut valtakunnalliset paikkatietokoosteet mm. maakuntakaavoista. Lisäksi ELYt ja ympäristöministeriö tarkistavat ja täydentävät tilaston vuosittain.

KATSE_kaavio
Klikkaa kuvaa saadaksesi siitä suuremman. © Kuva: Päivi Malmi

 

Kaavoituksen seurantatiedot helposti käyttöön

 

Kaavoituksen seurannan tilaston tavoitteena on palvella kaikkia kaavoituksen toimijoita. Kootut tilastotiedot ovat käytettävissä Elinympäristön tietopalvelu Liiterissä, jossa tiedot ovat hyödynnettävissä osana Tilastoja (sivuvalikon linkki, Liiteri tietopalvelu). Liiteriä voi käyttää vieraana tai kirjautumalla palveluun sopimusasiakkaana.

 

Lisätietoja

Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta Suomen ympäristökeskuksessa

  • Sähköposti: palvelunimi@syke.fi [palvelunimi = alu_tuki]

Syken metatietopalvelussa kuvaus (sivuvalikon linkistä)

Kaavoituksen seurannan vuositilasto 2022 on valmistunut

 

Koulutustilaisuuksia ja itseopiskelumateriaalia:

Julkaistu 14.10.2022 klo 11.09, päivitetty 14.12.2023 klo 11.36
Kohderyhmä: