Tietoa kaavoituksesta

Pääosa alueidenkäytön suunnittelun alkuperäisistä tiedoista syntyy nykyisin kunnissa, maakuntien liitoissa ja hallinto-oikeuksissa, joten kokonaiskuvan muodostaminen kaavoituksesta edellyttää eri tahojen yhteistyötä. Syken ylläpitämät kaavoituksen vuositilastointi, asemakaavan seurantalomake, GISALU-tallennusjärjestelmä ja Yleiskaavapalvelu helpottavat tietojen keräämistä ja välittämistä eri tahoille.

Kaavoituksen seuranta uudistettiin 2000-luvun alussa vastaamaan maankäyttö- ja rakennuslain suunnittelujärjestelmää. Ympäristöministeriö ja alueelliset ympäristökeskukset (nykyisten ELY-keskusten ympäristövastuualueet) aloittivat kaavoituksen vuositilaston tallentamisen Hertta-järjestelmällä vuonna 2002. Kunnat toimittavat asemakaavoista seurantalomakkeet nykyisin selainpohjaisen Ryhti-käyttöliittymän kautta. ELYt pitävät ajan tasalla kuntakaavoituksen ja kulttuuriympäristön paikkatietoja GISALU-järjestelmässä. Yleiskaavapalvelu kokoaa ja tarjoaa paikkatietoa kaavatilanteesta.

Uusimmat kaavatiedot löytyvät Elinympäristön tietopalvelu Liiteristä, jossa ne ovat hyödynnettävissä osana Tilastoja ja Karttatasoja. Liiteri on elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu, joka kokoaa yhteen useita rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia paikka- ja tilastotietoja. Liiteriä voi käyttää vieraana tai kirjautumalla palveluun sopimusasiakkaana. GISALU-tietoja on lisäksi saatavilla Syken paikkatietojärjestelmistä ja Yleiskaavapalvelun aineistoja voi käyttää myös rajapinnalta.

Lisätietoja

Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta Suomen ympäristökeskuksessa

  • Sähköposti: palvelunimi@syke.fi [palvelunimi = alu_tuki]
Julkaistu 4.10.2022 klo 13.47, päivitetty 4.6.2024 klo 12.42
Kohderyhmä: