Rakennetun ympäristön tietojärjestelmät ja -aineistot

Sykessä kehitetään ja ylläpidetään tietojärjestelmiä ja -aineistoja alueidenkäytön ohjauksen, maankäytön suunnittelun, osallistumisen, seurannan ja tutkimuksen tueksi. Kaavoituksesta, yhdyskuntarakenteesta ja elinympäristöstä on tarjolla laajasti aineistoja.

© Kuva: ChengXi Zhang (pngtree.com)

Syken ylläpitämiä järjestelmiä ovat Elinympäristön tietopalvelu Liiteri ja Yleiskaavapalvelu sekä kaavoituksen seurannan tallennusjärjestelmät. Em. tallennusjärjestelmiin sisältyvät Asemakaavojen seurantalomakkeiden TYVI-tallennuspalvelu, Kuntakaavoituksen ja kulttuuriympäristön paikkatietojen tallennusjärjestelmä (GISALU) sekä Kaavoituksen seurannan aineistopäivitys. Lue lisää oikean palstan linkeistä ja Kaavoitus

Kokonaisuuteen on kerätty valtakunnallista aineistoa erityisesti maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten tehtävien hoitamiseen. Eri tahojen kanssa yhteistyössä tuotetut paikkatiedot ja tilastot antavat monipuolisen kuvan rakennetusta ympäristöstä sekä alueidenkäytön suunnitelmista ja päätöksistä.

Kootut paikkatieto- ja tilastoaineistot ovat käytettävissä Elinympäristön tietopalvelu Liiterissä. Rakennetun ympäristön aluejakoja ja paikkatietoaineistoja on myös Syken yleisissä kartta- ja aineistolatauspalveluissa. Alueidenkäytön vuosikatsauksissa on tarjolla kootusti tietoa ja indikaattoreita mm. kaavoituksesta ja yhdyskuntarakenteen muutoksista. Suurin osa tiedoista on organisaation ulkopuolisten saatavilla.

Rakennetun ympäristön tiedonhallinta on muuttumassa 

Alueidenkäytön suunnitelmille ja rakentamisen tiedoille toteutetaan uusi rakennetun ympäristön tietojärjestelmä. Valtakunnallinen järjestelmä rakennetaan osana Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ja ympäristöministeriön Ryhti-hanketta vuosina 2020–2024. Järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain vuonna 2024, ja sen vastuuviranomainen on Syke.

Uuteen tietojärjestelmään toimitetaan tulevaisuudessa kaavat ja rakentamisen luvat tietomallimuodossa. Järjestelmä vähentää päällekkäistä työtä, koska jatkossa viranomaisten tarvitsee toimittaa tiedot valtiolle vain kerran.

Lisätietoja

Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta Suomen ympäristökeskuksessa

  • sähköposti: palvelunimi@syke.fi [palvelunimi=alu_tuki]

Uutiset

RSS
Lisää uutisia
Julkaistu 19.8.2022 klo 15.26, päivitetty 25.3.2024 klo 16.41
Kohderyhmä: