Kestävän kaupunkikehityksen avainindikaattorit

Kestävän kaupunkikehityksen avainindikaattorit

Miten mitata kaupunkien kestävää kehitystä? Suomen ympäristökeskus on tuottanut Suomen kunnille sopivat indikaattorit, joiden tarkoitus on kuvata tiiviisti ja ajantasaisesti kuntatason kestävää kehitystä. Indikaattorit valikoitiin yhteistyössä pilottikuntien kanssa, joiden tiedot löytyvät indikaattoripalvelusta. Indikaattoreiden kehitystyö tehtiin KEKANUA-hankkeissa. Tavoitteena on jatkaa ja laajentaa tietopalvelu koskemaan kaikkia Suomen kuntia.

Kehityksen kestävyyttä kuvaa 13 ilmiötä, jotka on jaoteltu kolmeen aihealueeseen

Sosiaalinen kestävyys

 • Terveys ja mielenterveys
 • Yhdenvertaisuus, osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet
 • Turvallisuus  
 • Toimeentulo

Ympäristöllinen kestävyys

 • llmastonmuutos
 • Luonnon monimuotoisuus
 • Ilmanlaatu
 • Luonnonvarat ja kiertotalous
 • Vesistöjen tila
 • Kemikaalit ympäristössä

Taloudellinen ja maankäytön kestävyys  

 • Maankäyttö ja kaupungistuminen
 • Koulutus, tutkimus ja kehitys ja yritystoiminta
 • Julkisen talouden kestävyys

Lisätietoja indikaattoreista löytyy metatietotaulukosta sekä KEKANUA-hankkeiden raporteista.

Kestävän kaupunkikehityksen avainindikaattoreita voi selata helpoiten koko näytön tilassa. Tämä tapahtuu painamalla alla olevan Power BI -ikkunan oikean alakulman nuolipainiketta, tai ikkunan alla olevaa linkkiä.

Jos huomaat raportissa virheen, ilmoitathan siitä meille. Yhteystiedot löytyvät raportin alta.

 

Lisätietoja

Kaikki kysymykset liittyen kestävän kaupunkikehityksen indikaattoreihin ja niiden jatkokehitykseen

 • Erityisasiantuntija Tapio Reinikainen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi
 • Johtava tutkija Jari Lyytimäki, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi

Power BI -raportin käyttöliittymään liittyvät kysymykset

 • Suunnittelija Venla Riekkinen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi
Julkaistu 7.12.2023 klo 17.07, päivitetty 17.1.2024 klo 14.02
Aihealue:
Kohderyhmä: