Laskurit ja indikaattorit

Rakennetun ympäristön aihepiiriin kuuluvia työkaluja, laskureita ja indikaattoreita

Hiilikartta

Hiilikartta on kaavoittajan työkalu, joka tukee ilmastokestävää maankäyttöä ja vauhdittaa siirtymää kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Hiilikartta auttaa arvioimaan maankäytön suunnitelmien aiheuttaman muutoksen maaperän ja kasvillisuuden hiilivarastoon.

Kestävän kaupunkikehityksen avainindikaattorit

Kestävän kaupunkikehityksen avainindikaattorit koostuvat 13 ilmiön alle ryhmitellyistä kestävän kehityksen mittareista. Toistaiseksi indikaattorit sisältävät tietoja vain KEKANUA-hankkeeseen osallistuneista kaupungeista.

KEKO – kaupunkien ja kuntien alueellinen ekolaskuri

KEKO laskee kaava-vaihtoehtojen vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin, luonnonvaroihin ja monimuotoisuuteen.

 

Julkaistu 12.12.2023 klo 14.27, päivitetty 23.1.2024 klo 8.08
Kohderyhmä: