Tietoaineistot

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) tuottamat laajat tietoaineistot ovat pääosin avoimesti saatavilla. Suuri osa seurantatiedosta on saatavissa reaaliaikaisesti verkosta. Omien aineistojen lisäksi Syke toimittaa säännöllisesti tietoa useisiin kansainvälisiin tietokantoihin.

Panssarisiimaleviä mikroskoopin kautta nähtynä.
Itämeren kasviplanktonlajistossa panssarisiimalevien (mikroskooppikuvassa) osuus on kasvanut ja piilevien osuus pienentynyt . © Kuva: Seija Hällfors

Syken meriaineistot

Järvi- ja Meriwiki
Itämeren tilaa havainnoidaan matkustaja- ja kauppalaivoille sijoitetuilla automaattisilla mittalaitteilla. Tulokset päivittyvät Syken ylläpitämään

VELMU-karttapalvelu
Karttapalvelussa voit katsella ja tulostaa vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma VELMUssa koottuja lajeja, luontotyyppejä ja ympäristömuuttujia kuvaavia pisteaineistoja ja karttatasoja.

Algaline-tulokset
Algaline (tai Alg@line) on seurantahanke, jossa kerätään tietoa Itämeren tilasta matkustaja- ja kauppalaivoilla olevilla jatkuvatoimisilla mittalaitteilla.

Syken Avoin tieto -palvelu
Palvelu tarjoaa mm. ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin tallennettua tietoa vesivaroista, pintavesien tilasta, pohjavesistä, eliölajeista, ympäristön kuormituksesta ja alueiden käytöstä sekä ympäristöön liittyviä paikkatietoaineistoja.

Syken metatietopalvelu
Syken metatietopalvelu on tarkoitettu ympäristöhallinnon paikkatieto- ja kaukokartoitusaineistojen sekä tietojärjestelmien metatietokuvausten hakemiseen. Palvelusta löytyy myös Maanmittauslaitoksen paikkatietohakemiston metatietoja.

Syken meriaineistot muissa palveluissa

Map and Data Service (HELCOM)
Karttapalvelu, jossa voi katsella ja ladata GIS-dataa.

Baltic Sea Monitoring data (ICES)

EMODnet Chemistry -datapalvelu
Syken tuottamia merialueiden ja rannikon seurantatietoja.

Julkaistu 30.10.2020 klo 13.44, päivitetty 18.6.2024 klo 12.20
Kohderyhmä: