Merien saastuminen

Suomen ympäristökeskus (Syke) tutkii ja seuraa haitallisia aineita meriympäristössä, polaarimerien ja merijään mikrobiyhteisöjä, biopohjaisten muovien hajoamista sekä biogeokemiallisia ainekiertoja ja niihin liittyviä prosesseja. Osaamisemme kattaa ekotoksikologian, mikrobiekologian, molekyylibiologian, biogeokemian, merikemian, vedenalaisen melun ja hydroakustiikan tutkimusalat.

Toimimme asiantuntijoina Itämerellä tapahtuvien öljyvahinkojen ekologisten vaikutusten arvioinnissa ja osallistumme aktiivisesti öljyä koskeviin tutkimuksiin. Tutkimme öljyjen hajoamista eri olosuhteissa ja prosessiin liittyviä mikrobiyhteisöjä. Keskeistä toiminta-aluettamme ovat myös haitallisten aineiden vaikutustutkimukset, koskien öljyn lisäksi esimerkiksi mikromuoveja ja Itämeren pohjan sotamateriaalien sisältämiä myrkyllisiä kemikaaleja.

Seuraamme kansallisen merenhoidon seurantaohjelman mukaisesti haitallisten aineiden pitoisuuksia ja biologisia vaikutuksia sekä rannikko- että avomerialueiden kaloissa, sekä vedenlaista melua. Osallistumme aktiivisesti haitallisiin aineisiin liittyvien seuranta-, arviointi- ja kunnostusmenetelmien kehittämiseen.

Sukeltaja meren pohjassa, vesi on sakeaa ja edessä ui kirkas meduusa.
Kuva: Anu Lastumäki

Keskeisimmät hankkeet

Julkaisuja

Julkaistu 30.10.2020 klo 13.40, päivitetty 6.3.2024 klo 12.25
Kohderyhmä: