Merialueiden kestävä käyttö

Suomen ympäristökeskus (Syke) jalostaa vedenalaista luontotietoa päätöksenteon tueksi ja kehittää tutkimukseen pohjautuvia monitieteisiä ratkaisuja merten kestävän käytön edistämiseksi. Teemme monialaista tutkimusta mereisten ekosysteemipalvelujen, sinisen talouden, ilmastonmuutoksen ja meriluonnon monimuotoisuuden saralla. Teemme kansainvälistä yhteistyötä merten kestävän käytön tueksi myös Itämeren ulkopuolisilla alueilla.

Vastaamme merialuesuunnittelu- ja luontodirektiivien edellyttämästä asiantuntijatyöstä ja tutkimuksesta sekä tutkimme meritiedon keräämisen, analysoinnin ja esittämisen vaihtoehtoja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta.

Kuva: Ilkka Lastumäki

Keskeisimmät hankkeet

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuus ja suojelu

Merialueiden kestävä käyttö ja koulutus

Mereiset ekosysteemipalvelut ja ekosysteemitilinpito

Sininen talous ja meriluonnon monimuotoisuuden turvaaminen muuttuvassa ilmastossa

Julkaisuja

Työkalut

 

Uusi tutkimus kartoitti alueet, joille merituulivoimaa voidaan rakentaa kannattavasti ilman suuria vahinkoja meriluonnolle 21.1.2022
Merituulivoimalle soveltuvia alueita on kartoitettu uudessa tutkimuksessa. Parhaimmilla alueilla tuulivoiman tuotanto on kannattavaa, mutta haitat sekä ihmisille että meriluonnolle pysyvät pieninä. Sopivia alueita löytyi kaikilta merialueilta.
Lue lisää
Selvitys: Nykyiset vesiensuojelutoimenpiteet eivät riitä turvaamaan Itämeren rannikkovesien elinvoimaisuutta 5.3.2021
Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen toteuttamassa Rannikon tila -VN-TEAS-selvityksessä mallinnettiin Suomen rannikkoalueen vesien tilaa vuosina 2027, 2040 ja 2070 valuma-alueella tehtävien vesiensuojelutoimenpiteiden valossa.
Lue lisää
Julkaistu 30.10.2020 klo 13.36, päivitetty 13.1.2023 klo 14.02
Aihealue:
Kohderyhmä: