Merialueiden kestävä käyttö

Suomen ympäristökeskus (Syke) jalostaa vedenalaista luontotietoa päätöksenteon tueksi ja kehittää tutkimukseen pohjautuvia monitieteisiä ratkaisuja merten kestävän käytön edistämiseksi. Teemme monialaista tutkimusta mereisten ekosysteemipalvelujen, sinisen talouden, ilmastonmuutoksen ja meriluonnon monimuotoisuuden saralla. Teemme kansainvälistä yhteistyötä merten kestävän käytön tueksi myös Itämeren ulkopuolisilla alueilla.

Vastaamme merialuesuunnittelu- ja luontodirektiivien edellyttämästä asiantuntijatyöstä ja tutkimuksesta sekä tutkimme meritiedon keräämisen, analysoinnin ja esittämisen vaihtoehtoja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta.

Kuva: Ilkka Lastumäki

Keskeisimmät hankkeet

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuus ja suojelu

Merialueiden kestävä käyttö ja koulutus

Mereiset ekosysteemipalvelut ja ekosysteemitilinpito

Sininen talous ja meriluonnon monimuotoisuuden turvaaminen muuttuvassa ilmastossa

Julkaisuja

Työkalut

 

Julkaistu 30.10.2020 klo 13.36, päivitetty 6.4.2023 klo 12.57
Aihealue:
Kohderyhmä: