Merentutkimuksen infrastruktuuri ja Aranda

Suomen ympäristökeskuksen tutkimusvälineistö kattaa merentutkimusalus Arandan lisäksi laajan kirjon tutkimus- ja analyysilaitteita sekä laboratoriopalveluja. 

Arandan jään keskellä ja edessä on merentutkijoita haalareissa.

Kuva: Ilkka Lastumäki

Aranda – moderni jäävahvisteinen merentutkimusalus

Merentutkimusalus Aranda on SYKEn hallinnoima Suomen valtion omistama moderni jäävahvisteinen tutkimusalus, joka soveltuu vaativaan avomerien biologiseen, fysikaaliseen ja kemialliseen tutkimukseen. Aranda on keskeinen osa suomalaista Itämeren avomeritutkimuksen ja tilan seurannan infrastruktuuria.

 

Kuva: Ilkka Lastumäki

Meriekologian tutkimuslaboratorio

SYKEn meriekologian tutkimuslaboratorio on osa merentutkimusta tukevaa infrastruktuuriamme. Laboratorio tekee kokeellista planktontutkimusta ja vastaa kasviplankton-, eläinplankton- ja pohjaeläinanalytiikasta.

Merentutkimuslaboratorio on mukana useissa kansainvälisissä hankkeissa, joissa selvitetään meriympäristön nykytilaa ja tulevaisuuden skenaarioita. Lisäksi SYKE vastaa osaltaan Utön merentutkimusaseman kehittämistä, joka on sijainniltaan erinomainen rannikkoalueen meren tilan ja laivojen päästöjen seurantaan.

 

Ilmasta otettu kuva, alla merentutkimus alus halkoo jäätä, ihmisiä seisoo jäällä.
Kuva: Ilkka Lastumäki

FINMARI, kansallisen merentutkimuksen infrastruktuuri

FINMARI on Suomen merentutkimuksen infrastruktuurin konsortio, jota SYKEn merikeskus koordinoi. FINMARI kehittää huippututkimuksen edellyttämää tutkimusvälineistöjen kansallista kokonaisuutta, jolla kyetään tutkimaan Itämeren prosesseja, tilaa ja muutoksia ajallisesti ja paikallisesti intensiivisten, suurelta osin reaaliaikaisesti ja automaattisesti tehtävin mittauksin.

FINMARI mahdollistaa maailman mittaluokassa huippulaatuisen ja pitkäjänteisen merentutkimuksen ja meriosaamisen Suomessa. FINMARIn tuottamaa informaatiota hyödynnetään perustutkimuksen lisäksi seurannan ja ekosysteemimallien kehittämisessä sekä satelliittimittausten validoinnissa.

Keskeisimmät hankkeet

  • Blue Platform -projekti
    EU:n Interreg Baltic Sea Region –ohjelman rahoittamassa projektissa kerätään erilaisissa Itämeren alueen sinisen biotalouden projekteissa tuotettu tieto ja materiaali helppokäyttöiseen muotoon kaikkien alan toimijoiden hyödyksi. Tämä tietopankki tulee myös toimimaan linkkinä sinisen biotalouden verkostoon, johon kuuluu asiantuntijoita eri Itämeren alueen maista ja sinisen biotalouden aihealueista. Verkosto tulee järjestämään erilaisia tapahtumia, tuottamaan lisää tietoa ja tiedottamaan alan asioista. Verkosto myös tuottaa raportteja EU:n päätöksen tueksi.
  • Alliance+-projekti
    Aiemmassa Baltic Blue Biotechnology Alliance –projektissa luodun ALLIANCE-verkoston tarkoituksena on avustaa uusia sinisen bioteknologia-alan yrittäjiä kehittämään ja testaamaan ideoitaan valmiiksi tuotteeksi asti. EU:n Interreg Baltic Sea Region –ohjelman rahoittamassa Alliance+ -projektissa vahvistetaan tätä olemassa olevaa verkostoa. Verkostoon hankitaan uusia asiantuntijoita, koulutetaan näitä toimimaan mentoreina ja pyritään löytämään sinisestä bioteknologiasta kiinnostuneita sijoittajia mahdollistamaan tuotekehityksen ja yritystoiminnan aloittamisen.
  • Spatial and Temporal Variability of Ambient Underwater Sound in the Baltic Sea
  • Vetypolttokennojen käyttö arktisessa meriliikenteessä (MARANDA)

Julkaisuja

 

Kysyttävää?

Jukka Seppälä, laboratorio
Riitta Autio, Aranda
Maiju Lehtiniemi, FINMARI

Julkaistu 30.10.2020 klo 13.42, päivitetty 6.3.2024 klo 13.08
Kohderyhmä: