Mallinnus ympäristövaikutusten arvioinnissa

Mallinnusta käytetään usein ympäristövaikutusten arvioinnissa, kun pyritään ennakoimaan hankkeiden mahdollisia vaikutuksia. Mallinnuksen avulla pyritään myös löytämään mahdollisimman ympäristöystävällinen toteutustapa.

Mallinnuksia on myös kritisoitu ja osa tapauksista on päätynyt oikeusasteisiin. Näissä tapauksissa mallinnusta ja siihen liittyvää epävarmuutta ja virhelähteitä on arvioitu erityisen tarkasti. Mallinnusten yhdenmukaistamiseksi Vesimallit-hankkeessa Uusien hankkeiden vaikutusten arviointi suhteessa vesien- ja merenhoidon tilatavoitteisiin – työkalujen nykytila ja kehittämistarpeet (VESIMALLIT) tehtiin ehdotuksia liittyen mallinnuksen käyttöön luvituksessa sekä hyvän mallinnuksen kriteerit. Malleihin liittyvää opasta tehdään puolestaan Malliopas-hankkeessa (sttinfo.fi).

Julkaistu 26.5.2023 klo 10.36, päivitetty 26.5.2023 klo 10.36
Aihealue:
Kohderyhmä: