Videoseurannassa Imatran kaupunkipuroon nousi taimenia – purosta löytyy siis jatkossakin taimenen poikasia

Tiedote 17.12.2018 klo 9.06
Kaupunkipuron taimenet 556
Imatran kaupunkipuron taimenia. © SYKE

Imatrankosken viereen on rakennettu kaupunkipuro, joka saa vetensä Vuoksen voimalaitoksen yläpuolisesta kanavasta putkea pitkin ja laskee kilometrin matkalla mutkitellen vanhan kosken puolelle alakanavaan. Kaupunkipuro valmistui vuonna 2014 Imatran kaupungin hankkeena. Suomen ympäristökeskus on seurannut siitä lähtien puron kehitystä erilaisin menetelmin ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus on sähkökoekalastanut puron vuosittain. Koekalastusten perusteella puro on suunnitellun mukaisesti erittäin sopivaa elinympäristöä taimenelle ja siellä onkin ollut erittäin korkeita taimenen poikastiheyksiä koko seurannan ajan.

Imatran kaupunkipuron alaosalla olleen kameran ohi ui seurannan aikana 21 taimenta, jotka olivat matkalla ylemmäs puroon kutupaikoille. Näiden emokalojen vierailun jälkeen ensi kesänä taimenenpoikaisia on taas pitkin puroa. Nousukalojen joukossa oli ainakin yksi Vuokseen istutettu taimen eli puro houkuttelee myös muualla kasvaneita, vaellusreittiä etsiviä kaloja.

”Tällaisten uomien merkitys voimalaitosten vieressä voi jatkossa olla vaelluskalojen hyvinvoinnin kannalta erittäin tärkeää. Keinotekoisten uomien käyttäminen vesivoiman haittojen vähentämisessä on vasta aluillaan Suomessa, mutta maailmalta näistä on hyviä kokemuksia”, toteaa erikoistutkija Saija Koljonen SYKEstä.

Seurannassa emokalojen lisäksi havaittiin taimenen poikasia sekä ahvenia ja särkiä. Muiden lajien esiintyminen uomassa antaa lisää toivoa siihen, että keinotekoisista uomista tulee nopeasti luontaisen kaltaisia puroja, joiden eliöstö on monipuolista.

Suomen ympäristökeskuksen seurannoissa tarkastellaan puron pohjaeläinyhteisön kehitystä, taimenen poikasten ravinnonkäyttöä ja kasvillisuuden kehitystä. Purossa riittää seurannan perusteella ravintoa kaloille ja taimenet olivatkin erittäin hyväkuntoisia.

Videoseurannan perusteella lokakuun alku oli vilkkain nousuaika, joten oletettavasti kutuaika kaupunkipurolla ajoittuu juuri lokakuulle. Seurantaa on tarkoitus jatkaa keväällä, jolloin toivotaan purossa kasvaneiden poikasten (smolttien) osaavan lähteä kasvamaan alemmas Vuokseen, kunnes palaavat lisääntymään puroon.

"Tulokset tämän syksyn seurannasta olivat hyvin rohkaisevia. Haluamme olla aktiivisesti mukana etsimässä keinoja vaelluskalojen hyvinvoinnin lisäämiseksi rakennetuissa vesistöissä. Kehityksen seuraaminen on tärkeää, jotta nähdään, miten uudenlaiset ratkaisut toimivat käytännössä", kertoo ympäristöasiantuntija Heini Auvinen Fortumilta.

Hanke on saanut Varsinais-Suomen ELY-keskukselta avustusta kalastonhoitomaksuvaroista Imatran kaupunkipuron videoseurantaan, johon osallistui myös Fortum rahoittamalla osan kustannuksista. Seurannan toteuttajana Kymijoen vesi- ja ympäristö ry:llä on pitkä kokemus kalaston seurannasta.

 

Lisää aiheesta:


Lisätietoja:

Erikoistutkija Saija Koljonen, Suomen ympäristökeskus SYKE
p. 0295 251 791, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ympäristöasiantuntija Heini Auvinen, Fortum Power and Heat Oy
p. 0400 552 327, etunimi.sukunimi@fortum.com


Kohderyhmä: