Itämeren luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin tulokset englanniksi

Uutinen 4.11.2020 klo 10.27

Itämeren luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin (LuTU) tulokset on nyt julkaistu myös englanniksi luontotyyppikuvauksineen. Massiivisesta LuTU-raportista käännettiin englanniksi juuri Itämeri-luontotyypit kansainvälisen yhteistyön edistämiseksi. Englanninkielistä versiota voidaan hyödyntää esimerkiksi HELCOM-työssä. Sama materiaali on menossa myös osaksi IUCN:n Red List of Ecosystems -tietokantaa, johon kootaan globaalisti ekosysteemien ja luontotyyppien uhanalaisuusarvioita.

”Englanninkielinen materiaali meriluontotyypeistä on tarpeellista Itämeren sekä Euroopan ja globaalin tason luontotyyppiyhteistyössä”, sanoo erikoistutkija Tytti Kontula SYKEn biodiversiteettikeskuksesta. ”Olemme Suomessa edelläkävijöitä luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa ja julkaisua ovat kiitelleet jo pohjoismaiset yhteistyökumppanit sekä IUCN:n Red List of Ecosystems -verkosto.”

Julkaisun kansi
 

 

 


Kohderyhmä: