Luontohankkeitamme

Hankkeissa tuotamme tietoa päätöksenteon tarpeisiin ekosysteemipalvelujen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Kehitämme käytännön ratkaisuja vankan tieteellisen osaamisen pohjalta. Osa hankkeista toteutetaan yhteistyössä muiden tahojen ja organisaatioiden kanssa. Hankerahoitusta saamme budjetin lisäksi EU:n puiteohjelmista, Suomen Akatemialta, Valtioneuvostolta, yrityksilä sekä säätiöiltä, kuten Maj ja Tor Nesslingin säätiöltä ja Koneen säätiöltä.

Julkaistu 17.4.2013 klo 17.17, päivitetty 25.8.2023 klo 13.31
Kohderyhmä: