Vesihyönteisryhmän jäsenet ja vastuualueet

Heikki Hämäläinen

Jyväskylän yliopisto. Faunistista harrastusta monista vesihyönteisryhmistä, ekologista tutkimusta virta- ja seisovista vesistä mm. FIBRE –hankkeisiin ja Vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpanoon liittyen.

Jari Ilmonen

Metsähallitus, luontopalvelut (mäkärät, koskikorennot). Faunistista harrastusta useista vesihyönteisryhmistä erityisesti virta- ja pienvesistä, ekologista tutkimusta lähteiden vesihyönteislajistosta, lintuvesien ja pienvesien vesihyönteiset, mäkärien lajintuntemus, taksonomia sekä ekologia.

Kari Järventausta

Tampereen hyönteistutkijain seura (vesiperhoset). Faunistista harrastusta erityisesti vesiperhosista, mm. selvityksiä lähteiden vesiperhoslajistosta ja lähdesirvikkään esiintymisestä Suomessa.

Sami Karjalainen

Tietokirjailija ja luontokuvaaja. Teokset: Suomen sudenkorennot 2002/2010, Suomen heinäsirkat ja hepokatit 2009 ja Neidonkorennot – Demoiselle Damselflies 2013 (Matti Hämäläisen kanssa). Pitkäaikainen harrastuspohja erityisesti sudenkorennoista, mutta myös muista hyönteisistä. Suomen sudenkorentoseuran puheenjohtaja (2012-). Kansainvälisen luonnonsuojelusäätiön (IUCN) suorasiipisryhmän asiantuntija (2010-).

Kalevi Kuusela

Oulun yliopisto/Oulangan tutkimusasema, amanuenssi (eläkkeellä)(koskikorennot, mäkärät). Pitkäaikaista tutkimusta erityisesti koskikorennoista ja mäkäristä, koskikorennoista mm. suomenkielinen nimistö, maakunnallinen levinneisyyslista, ekologista tutkimusta.

Pekka Majuri

Erikoisasiantuntija. Pohjaeläintenmääritys ympäristönvaikutusarviointihankkeissa (YVA) ja velvoitetarkkailuissa sekä vesistöjen ekologisen tilan arviointi pohjaeläimistön perusteella.

Timo Muotka

SYKE/Oulun yliopisto, professori. Ekologista tutkimusta virtavesistä mm. FIBRE –hankkeisiin liittyen, tutkimuksista karttunut runsaasti myös faunistista aineistoa vesihyönteisistä koko maasta.

Lauri Paasivirta

Kala- ja vesitutkimus Oy, projektityöntekijä (surviaissääsket, sulkahyttyset, hyttyset, polttiaiset). Eri vesistötyyppien kaikkien pohjaeläinryhmien lajitasoinen määritys. Lajistoon perustuvien bioindeksien kehittäminen ja jokien, järvien ja rannikkovesien ekologisen tilan arviointi ja seuranta niiden avulla. Erikoisalana surviaissääskien faunistis-ekologinen peruskartoitus koko Suomessa kaikissa elinympäristöissä [linkki surviaissääskien levinneisyysluetteloon].

Aki Rinne

Tampereen hyönteistutkijain seura (vesiperhoset). Pitkäaikainen harrastuspohja erityisesti vesiperhosista. Faunistisia kartoituksia, raportteja ja tieteen tuloksia popularisoivaa kirjallista tuotantoa, mm. vesiperhosten suomenkielinen nimistö. Suomen vesiperhosista kirja tekeillä.

Jukka Salmela

Metsähallitus, Lapin luontopalvelut (vaaksiaiset, sinkilähyttyset, perhossääsket, kummitussääsket, norosääsket). Faunistista harrastusta ja tutkimusta useiden vesihyönteisryhmien parissa, erikoistunut huonosti tunnettuihin akvaattisiin ja semiterrestrisiin kaksisiipiäisheimoihin.

Julkaistu 26.11.2013 klo 16.32, päivitetty 9.10.2023 klo 13.54
Kohderyhmä: