Nilviäistyöryhmän jäsenet

NTR 2016
 
NTR_rannassa
 

Puheenjohtaja Ilmari Valovirta on saanut WWF:n tunnustuspalkinnon mittavasta elämäntyöstä nilviäisten tutkimuksen ja suojelun edistämiseksi. Hän on vetänyt WWF:n ja Luonnontieteellisen keskusmuseon simpukkatyöryhmää vuodesta 1978. Ilmari on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleenkin merkittävästi etenkin virtavesissä elävien uhanalaisten raakkujen ja vuollejokisimpukoiden suojeluun. Ilmari toimi aiemmin intendenttinä Luomuksessa. Monenlaiset vesistöihin vaikuttavat hankkeet työllistävät Ilmaria eläkkeelläkin sillä lupahakemusprosesseissa tarvitaan asiantuntijalausuntoja uhanalaisiin nilviäisiinkin liittyen.

  • puh. 040 520 1909, etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Sihteeri Katriina Könönen on pitkän linjan vesiselkärangattomien määrittäjä ja ja tutkija joka on tehnyt pitkään mm. virtavesiseurantoja, nyttemmin myös meriseurantoja. Katriina on opettanut pitkään lajintunnistusta mm. yliopistolla ja kiinnostunut taksonomiasta. Ryhmässä Katriina hoitaa vesinilviäisten taksonomiaa ja lajien levinneisyyttä koskevia asioita yhdessä muiden kanssa. Työryhmän jäsen Katriina on ollut vuodesta 2015.
Ulla-Maija toimii nilviäistyöryhmän sihteerinä sekä vastaa mm. nisäkkäiden ja nilviäisten uhanalaisuusasioista SYKEssä ja harrastaa nilviäisiä vapaa-aikanaan. Ulla- Maija hoitaa myös nisäkäs- ja sammakkoeläin- ja matelijatyöryhmien sihteerin tehtäviä.

  • puh. 050 304 3191, etunimi.sukunimi@syke.fi

Anne Koivunen työskentelee tutkijana Luomuksessa. Annea saamme kiittää hyvin pitkälle upeasta ja asiantutevasta Suomen kotilot ja etanat- kirjasta jossa käsitellään maakotilo- ja etanalajistoa.

  • puh. 040 771 6739, etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Ulla-Maija Liukko toimii nilviäistyöryhmän sihteerinä sekä vastaa mm. nisäkkäiden ja nilviäisten uhanalaisuusasioista SYKEssä ja harrastaa nilviäisiä vapaa-aikanaan. Ulla- Maija hoitaa myös nisäkäs- ja sammakkoeläin- ja matelijatyöryhmien sihteerin tehtäviä.

  • puh. 0400 148 683, etunimi.sukunimi@syke.fi

Hannu Ormio on tehnyt pitkään työtä mm. Etelä-Suomen kansallispuistojen ja luonnonsuojelualueiden perustamisen , suunnittelun ja hoidon kanssa Metsähallituksen leivissä . Nyttemmin hänellä on aikaa ja innostusta tuottaa runsaasti systemaattista havaintotietoa nilviäisistä missä päin sattuukin kulkemaan.

  • ponu(at)vaari.net, puh. 050 5848123
Urjala Haavikko Kati Kononen
Kivijärven luonnonsuojelualueella toukokuussa 2016  © Katriina Könönen.
Limcin Ariate_UML
Mustasiruetana ja ukkoetana Ahvenanmaalta. © Ulla-Maija Liukko.
Julkaistu 15.6.2016 klo 11.15, päivitetty 6.3.2023 klo 13.30
Kohderyhmä: