Suomen maanilviäiset: kotiloiden ja etanoiden lajiluettelo

Suomessa on tavattu 95 maalla elävää kotilo- ja etanalajia. Niistä 74 on Suomen varsinaiseen, luonnonvaraiseen lajistoon kuuluvia ja 21 ihmisen mukana levinneitä vieraslajeja, joista osa elää vain kasvihuoneissa. Viimeisimmässä, vuoden 2019 uhanalaisuusarvioinnissa 11 % (12 lajia) maanilviäislajeista arvioitiin olevan uhanalaisia ja 14 % (15 lajia) silmälläpidettäviä.

 

Julkaistu 15.6.2016 klo 11.33, päivitetty 6.3.2023 klo 13.33
Kohderyhmä: