Äyriäistyöryhmän lajien uhanalaisuusarvioinnin tulokset

Uhanalaiset vesien makroäyriäislajit

Täplärapu ja jokirapu_Japo
Vieraslajeihin kuuluva täplärapu vasemmalla ja uhanalainen jokirapu oikealla. Täpläravun saksenhangan täplä on suuri ja vaalea, mutta saattaa joskus olla huomaamaton tai jopa puuttua. Täpläravun kuori on sileä, jokiravulla pienten karheiden nystermien peittämä. Varmin tuntomerkki on jokiravulla kaulauurteen takana kyljillä tuntuva rivi teräviä nystyröitä, jotka puuttuvat täpläravulta. Kuva: Japo Juusela.
 • jokirapu Astacus astacus - erittäin uhanalainen EN
 • paljakkakilpiäinen Lepidurus arcticus - erittäin uhanalainen EN
 • pohjanlehtijalkainen Branchinecta paludosa - vaarantunut VU

Aiemmin (vuonna 2000) silmälläpidettäväksi NT luokiteltu jättikatka Gammaracanthus lacustris arvioitiin nyt elinvoimaiseksi LC.

Uhanalainen juotikaslaji

 • verijuotikas Hirudo medicinalis - vaarantunut VU

Verijuotikas on EU:n luontodirektiivin liitteen V laji, joita ovat EU:ssa tärkeinä pidettävät lajit, joiden suojelutaso on pyrittävä pitämään suotuisana. Lajien ottaminen luonnosta ja hyödyntäminen ei saa vaarantaa lajin suojelutasoa.

Muut punaisen listan lajit

Uhanalaisten lajien lisäksi ns. punaiselle listalle kirjataan maastamme kadonneet lajit (RE) sekä puutteellisesti tunnetuiksi (DD) luokitellut lajit, joista tarvitaan lisää esiintymistietoa uhanalaisuuden arvioimiseksi.

 • Platyarthrus hoffmannseggi pikkusoukkosiira RE
  Jo vuoden 2000 arvioinnissa kadonneeksi luokiteltu maasiiralaji.

Lisäksi seuraavat lajit ovat puutteellisesti tunnettuja lajeja DD, joista kaivataan lisää havaintoja

 • Armadillidium zenckeri maasiiralaji DD
 • Dendrobaena hortensis lierolaji DD (NE 2010)
 • Lumbricus festivus lierolaji DD (NE 2010)
 • Branchiobdella pentadonta rapulainen DD (NE 2010)
  Aikaisemmin juotikkaisiin, nykyisin harvasukasmatoihin kuuluva ravun seuralaislaji.
 • Erpobdella nigricollis juotikaslaji DD (NE 2010)
 • Theromyzon maculosum juotikaslaji DD (NE 2010)
  Toinen meillä esiintyvä sorsalintujen loisena elävä juotikas. Muutamia havaintoja, Hämeestä (Silfverberg 1988) ja Oulusta, telkästä vuodelta 1908. Ei uusia havaintoja.
 • Glossiphonia paludosa juotikaslaji DD (LC 2010)
  Synonyymi Batrachobdella paludosa. Yksi havainto Hämeestä.
 • Hydra oxycnida polyyppieläinlaji DD
 • Eunapius fragilis haurassieni DD
  Lajista on julkaistu havaintoja muutamasta järvestä Etelä-Suomessa.

IUCN uhanalaisuusluokat

CR=äärimmäisen uhanalainen, EN= erittäin uhanalainen, VU=vaarantunut, NT=silmälläpidettävä, DD=puutteellisesti tunnettu, LC=elinvoimainen, NA=arviointiin soveltumaton (satunnainen tai vieraslaji)

Lähteet

Könönen, K., Väinölä, R., Lakka, H.-K. , Laine, A. 2019. Sienieläimet, polttiaiseläimet, sammaleläimet, makkaramadot ja limamadot. . Julk.: Hyvärinen, E., Juslén, A., Kemppainen, E., Uddström, A. & Liukko, U.-M. (toim.) 2019. Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. Helsinki. s.313–316.

Laine, A.O. , Könönen, Väinölä, R., K., Liukko, U-M & Lakka, H.-K. 2019. Nivelmadot. Julk.: Hyvärinen, E., Juslén, A., Kemppainen, E., Uddström, A. & Liukko, U.-M. (toim.) 2019. Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. Helsinki. s. 324–327.

Väinölä, R., Könönen, K., Lakka, H.-K., Uddström, A., Mannerkoski, I., Erkamo, E., Arponen, H., Keskinen, E., Lanki, M. & Laine, A.O. 2019. Äyriäiset. Julk.: Hyvärinen, E., Juslén, A., Kemppainen, E., Uddström, A. & Liukko, U.-M. (toim.) 2019. Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. Helsinki. s. 344–348.

Julkaistu 29.5.2019 klo 12.08, päivitetty 6.3.2023 klo 13.34
Kohderyhmä: