Zonation-ohjelmisto

1. Mikä Zonation on?

Z logo

Zonation-ohjelmisto on vapaasti saatavilla oleva päätöksenteon apuväline. Sitä voi käyttää ekologiaan pohjaavaan maankäytön suunnitteluun sekä sovelluksiin suojelualuesuunnittelussa ja ekologisten haittavaikutusten välttämiseen. Zonation-ohjelmisto pystyy hyödyntämään monipuolisia tietoja suuren tarkkuuden analyyseissä laajoille alueille. Ohjelmisto käyttää paikkatietoaineistoja biodiversiteettipiirteiden (lajit, elinympäristöt, ekosysteemipalvelut) esiintymisestä, kustannuksista ja uhkista. Lisäksi se pystyy hyödyntämään tietoa muun muassa epävarmuuksista ja kytkeytyvyydestä. Zonationin tärkeä ominaisuus on, että se pystyy käsittelemään biodiversiteetin lukuisia ulottuvuuksia priorisoinnin aikana (katso kuva alla). Zonation-ohjelmisto toteuttaa siis suuren määrän laskennallisia menetelmiä yhdessä paketissa, mikä mahdollistaa sen soveltamisen moniin erilaisiin kysymyksiin.

 

AJANKOHTAISTA

Uusi Zonation-ohjelmiston versio julkaistu 18.5.2022

Entistäkin tehokkaampi työkalu luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja maankäytön suunnitteluun. Ohjelmisto on vapaasti saatavilla. Käyttäjille on tarjolla ohjelmiston mukana tuleva käyttöopas sekä harjoitteluaineistot.

Zonation on tasapainoilua2
Spatiaalinen priorisointi Zonation-ohjelmiston avulla on tasapainotusoperaatio

2. Zonationin tyypillisiä käyttötarkoituksia

(edellyttäen, että aineistot ovat olemassa)

  • Suojelualueverkoston suunnittelu
  • Suojelualueverkoston laajennuksen suunnittelu
  • Suojelualueverkoston arviointi
  • Kaavoituksen tukeminen
  • Ekologisten haittojen minimointi spatiaalisen suunnittelun avulla
  • Elinympäristöjen ennallistamisen kohdentamisen suunnittelu
  • Ekologisen kompensaation kohdentaminen
  • Muut maankäytön suunnittelun sovellukset suojelusuunnittelun ulkopuolella

3. Kuinka suuria analyysejä Zonationilla pystyy toteuttamaan?

Joissakin Zonation-analyyseissä on käytetty erittäin suuria paikkatietoaineistoja. Di Minin ym. (2016) teki analyysin maapallon maa-alueille yhden neliökilometrin resoluutiolla. Verhagen ym. (2017) käyttivät analyysissään lähes 100 000 piirrettä. Suurille aineistoille tehtyjä Zonation-töitä on julkaistu tieteen kärkisarjoissa Sciencessä (Kremen ym. 2008) ja Naturessa (Pouzols ym. 2014).

4. Lisätietoja

Zonation-ohjelmisto on kehitetty Helsingin yliopistossa Atte Moilasen tutkimusryhmässä.

Zonation-ohjelmiston version 4. esite on tiivis lisätiedon lähde. Suosittelemme myös tutustumaan Zonation-ohjelmiston esittelykirjaan (Di Minin ym. 2014), ohjeistukseen Zonation-projektien toteuttamisesta (Lehtomäki ym. 2016), sekä muihin tieteellisiin julkaisuihin kuten Moilanen ym. (2005) ja (2011), sekä Lehtomäki ja Moilanen (2013).

Z manual 1
Zonation versio 1 manual cover
Z manual 2
Zonation version 2 manual cover
Z manual 3
Zonation versio 3.1 manual cover
Z manuaali versio 4.
Zonation versio 4 Manual
QuickGuide
A quick introduction to Zonation. De Minin et al. 2014
Running a Zonation Planning Project Brochure
Running a Zonation Planning Project -esite

5. Latauslinkit tärkeimpiin tuotteisiin

(kaikki englanninkielisiä)

Julkaistu 8.6.2018 klo 13.25, päivitetty 7.6.2022 klo 14.59
Kohderyhmä: