Raportit

2019

Ekologinen päätösanalyysi yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena : MetZo II -projektin loppuraportti

Ympäristöministeriön julkaisuja 2019:15

Atte Moilanen, Marja Hokkanen, Santtu Kareksela ja Ninni Mikkonen

MetZo II raportti

2018

Monimuotoisuudelle tärkeät metsäalueet Suomessa - Puustoisten elinympäristöjen monimuotoisuusarvojen Zonation-analyysien loppuraportti.

Suomen ympäriostökeskuksen raportteja 9

Ninni Mikkonen, Niko Leikola, Ari Lahtinen, Joona Lehtomäki ja Panu Halme 2018

MetZäraportti

 

Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella.

Uudenmaan liiton julkaisuja E 194

Joel Jalkanen, Atte Moilanen ja Tuuli Toivonen 2018

JalkanenYm2018_uusimaa_Zonation

 

2013

Suojelualueiden priorisointi sekä merkittävimmät luontoarvokeskittymät Metsähallituksen luontopalveluiden hallinnoimilla alueilla Natura 2000 -luontotyyppeihin perustuen.

Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja A 200

Ninni Mikkonen 2013

Natura 2000 network prioritization Mikkonen

Metsäelinympäristöjen Zonation-analyysien tulosten käyttöohje (2013)

Tämä käyttöohje on tehty vuosina 2012-2012 tehtyjen metsäelinympäristöjen Zonation-analyysin tulosten käyttäjille sekä muille, jotka haluavat saada tietoa Zonation-ohjelmiston hyödyntämisestä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008–2020 toteutuksessa. Käyttöohje antaa lukijalle valmiuksia Suomen metsäkeskuksessa 2010–2012 toteutettujen Zonation-analyysien tulosten tulkintaan ja hyödyntämiseen METSOssa. Analyysit sisältävät alueittaisen tarkastelun metsäelinympäristöistä. Käyttöohjeen tuottaminen on osa valtakunnallisen Zonation METSOn päätöksenteon tukena -projektin suunnitelmaa ja sen toteutuksen on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö (Metsävara Zonation -hanke, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio).

Lataa käyttöohje tästä.

Julkaistu 8.6.2018 klo 13.33, päivitetty 27.10.2021 klo 10.43
Kohderyhmä: