Asiantuntijatyö

Tuoreita näkökulmia metsien monimuotoisuuden turvaamiseen

METSO -tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

Tervetuloa kuulemaan miten METSO-ohjelman kautta rahoitettu tutkimus on muuttanut käsityksiämme metsien monimuotoisuudesta ja sen turvaamiskeinoista. Tilaisuudessa vedetään yhteen tutkimustuloksia mm. PUTTE-ohjelmasta ja Luonnonvarakeskuksen METSO-tutkimushankkeista. Mitä uutta tiedämme metsiemme lajeista, METSOn keinoista ja kehittämistarpeista?

Ohjelma

8:30  Aamukahvi
9:00  Alkusanat Tutkimusjohtaja Mikko Peltonen, MMM
9:10  Montako Suomelle uutta lajia? PUTTE-ohjelman tuloksia vuodesta 2003, Tutkija Susanna Anttila, Suomen ympäristökeskus
9:45  Laidunnuksen vaikutukset puustoisten perinnebiotooppien kasvilajistoon, Tutkija Anna Oldén, Jyväskylän yliopisto
10:15 Paahdeympäristöjen hoito auttaa harjusinisiipeä, Tutkija Janne Heliölä, Suomen ympäristökeskus
10:45 Eri elinympäristöjen lajiston uhanalaistumiskehitys lajien uhanalaisuusarvioinnin perusteella, Yksikönjohtaja Aino Juslén, Luomus
11:15 Lounas (omakustanteinen)
12:15 Metsänomistajien näkemyksiä METSO-ohjelmasta, Tutkija Terhi Koskela, Luonnonvarakeskus
12:45 Auttaako määräaikainen suojelu uhanalaisia kääpälajeja ja millaisia kohteita kannattaisi suojella?, Tutkija Juha Siitonen, Luonnonvarakeskus
13:15 SuojeluMotti-ohjelmisto – työväline metsänsuojelun vaikutusten arviointiin, Tutkimusprofessori Jari Hynynen, Luonnonvarakeskus
13:45 Toimiiko pienipiirteinen metsänkäsittely? Uutta metsänhoidosta ja ekologiasta, Vanhempi tutkija Sauli Valkonen, Luonnonvarakeskus
14:15 Kahvitauko
14:45   Zonation – työkalu METSOn tarjonnan arviointiin ja luonnonhoidon kohdentamiseen, Suunnittelija Ninni Mikkonen, Suomen ympäristökeskus ja tutkija Santtu Kareksela, Metsähallitus
15:15 METSO-suojelun kohdentamisen ratkaisumalleja, Yliopistonlehtori Anni Arponen, Helsingin yliopisto
 16:00 Seminaari päättyy

Ilmoittautuminen viimeistään 7.11.2016 Luken verkkopalvelussa

 Aika 16.11.2016 klo 8.30 - 16.00
   
Paikka Säätytalo, sali 15

Snellmaninkatu 9–11, Helsinki
   
Järjestäjä Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus
   
Yhteystiedot 02 952 51647

etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Projektipäällikkö Saija Kuusela, Suomen ympäristökeskus

   
Verkko-osoite METSO -tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

Julkaistu 17.10.2016 klo 0.00, päivitetty 17.10.2016 klo 13.05

Kohderyhmä: