Uhanalaiset metsälajit - toimintamalli

Äärimmäisen uhanalainen lahokaviosammal

Äärimmäisen uhanalainen lahokaviosammal © Terhi Ryttäri

SYKE huolehtii uhanalaisten lajien esiintymätietokannan ylläpidosta ja päivittämisestä sekä tietojenvaihdosta osana viranomaisyhteistyötä. SYKE ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio ovat yhteistyössä kehittäneet toimintamallin, jonka avulla tiedot uhanalaisista metsälajeista saadaan metsäsektorin ja maanomistajien käyttöön. Toimintamalli on otettu yleisesti käyttöön koko metsäsektorilla vuonna 2011.

Vuonna 2019 on käynnistynyt Tapio Oy:n, Suomen metsäkeskuksen ja SYKE:n yhteistyönä Lajiturva-hanke, jossa päivitetään em. toimintamallia. Tavoitteena on lisätä lajiesiintymätiedon avulla sellaisten metsän- ja luonnonhoitoratkaisujen käyttöä, joilla turvataan uhanalaisten lajien esiintymiä ja populaatioita. Hanke toteutetaan vuosina 2019-2021 maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella ja se on METSO-ohjelman toteutukseen kuuluva valtakunnallinen luonnonhoidon kehittämishanke.

SYKEssä työhön osallistuvat muun muassa Heidi Kaipiainen-Väre ja Kimmo Syrjänen.

Julkaistu 25.4.2013 klo 15.32, päivitetty 10.11.2023 klo 9.41
Kohderyhmä: