Tietoa luonnonhoidosta ja elinympäristöjen ennallistamisesta

Metsänhoitoa tulella

Metsänhoitoa tulella © Tapio Heikkilä

SYKEn Biodiversiteettikeskuksen asiantuntijat ovat tehneet pitkään ennallistamisen ja luonnonhoidon kehittämistä ja seurantaa yhteistyössä Metsähallituksen, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ja Suomen metsäkeskuksen kanssa. SYKEn asiantuntijoita on mukana myös maa- ja metsätalousministeriön rahoittamissa luonnonhoidon kehittämishankkeissa, jotka ovat osa METSO-ohjelmaa. Tällä hetkellä SYKE on mukana vuosina 2019–2021 toimivissa Potentilaaliset tulvametsät ja metsäluhdat (Potut) -hankkeessa sekä Lajiturva-hankkeessa.

Ennallistamisen ja luonnonhoidon asiantuntijoita ovat SYKEssä etenkin Kaisu Aapala ja Tapani Sallantaus.

Julkaistu 25.4.2013 klo 15.07, päivitetty 4.5.2023 klo 10.06
Kohderyhmä: