METSO-hankkeiden koordinointi

Erämaata Kirkkonummella © Jouko Lehmuskallio

Suomen ympäristökeskuksessa  (Syke) koordinoitavaan METSOa tukevien tutkimus- ja kehityshankkeiden kokonaisuuteen kuuluvat seuraavat maa- ja metsätalousministeriön (MMM) sekä ympäristöministeriön (YM) rahoittamat hankkeet:

1. Valtakunnalliset talousmetsien luonnonhoidon kehittämishankkeet (MMM)

2. METSOa tukevat tutkimushankkeet ja -ohjelmat (MMM ja YM)

3. Yhteistoimintaverkostohankkeet (YM ja MMM)

Edellä mainittuja hankekokonaisuuksiem koordinaatiosta vastaa Sykessä vanhempi tutkija Kaisu Aapala.

Lisäksi Sykessä tehdään METSO-ohjelman toteutusta tukevaa tutkimus- ja kehitystyötä ympäristöministeriön rahoittamassa MetZo II -hankkeessa, jossa hyödynnetään Zonation-ohjelmistoa arvokkaiden metsäkohteiden tunnistamisessa. Katso lisää hankkeen sivuilta.

 

Julkaistu 25.4.2013 klo 14.48, päivitetty 19.6.2023 klo 14.15
Kohderyhmä: