METSO-ohjelma - Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma

Haavan ruskaväritystä

Haapa ruskavärityksessä © Marja-Leena Nenonen

METSO-ohjelma on vapaaehtoisuuteen perustuva metsäisten luontotyyppien ja lajien turvaamisohjelma. METSOn toteutuksesta vastaavat ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö.

Ohjelma on käynnistynyt vuonna 2008 ja se jatkuu vuoteen 2025. METSO-logoMETSO-logo

 

SYKEn rooli METSOssa

Suomen ympäristökeskuksella on merkittävä rooli ohjelman seurannassa ja kehittämisessä. Ympäristöministeriö rahoittaa SYKEssä tehtävää METSO-työtä.

SYKEssä tehdään METSO-ohjelman toimenpiteitä tukevaa asiantuntijatyötä ja tutkimusta myös muulla rahoituksella, esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriön rahoittamissa tutkimus- ja kehityshankkeissa.

Julkaistu 25.4.2013 klo 15.13, päivitetty 4.5.2023 klo 9.59
Kohderyhmä: