Luonnonsuojelualueet Luoteis-Venäjällä

Luoteis-Venäjällä on useita suojeluasteeltaan eritasoisia luonnonsuojelualueita:

  • Luonnonpuistot (zapovednik) ovat täysin taloudellisen hyödyntämisen ulkopuolella.
  • Kansallispuistot (natsionalnyi park) on tarkoitettu luonnonsuojelun, koulutuksen, tutkimuksen, kulttuurin ja rajoitetun matkailun tarkoituksiin. Kansallispuistoilla on erilaisia rajoitteita luonnonvarojen käytön suhteen.
  • Alueelliset luontopuistot (prirodnyi park) vastaavat Suomen kansallispuistoja, jotka on tarkoitettu sekä luontoarvojen suojeluun että virkistyskäyttöön.
  • Rauhoitusalueet (zakaznik) on perustettu tietyn lajin, ekosysteemin tai luontokohteen suojelemiseksi ja ihmisen toimintaa on rajoitettu niiltä osin.
  • Luonnonmuistomerkit (pamjatnik prirody) ovat ainutlaatuisia elävän tai elottoman luonnon kohteita, kuten maisemia, joita suojellaan tieteellisen, kulttuurisen tai historiallisen merkityksen vuoksi.

Uusien suojelualueiden perustaminen

Uusien luonnonsuojelualueiden perustaminen on yleensä hidas prosessi. Useiden uusien suojelualueiden perustamista on ehdotettu suomalais-venäläisessä luonnonsuojeluyhteistyössä sekä Luoteis-Venäjän ohjelman luonnonsuojeluhankkeiden kautta.

Federatiivisen tason suojelualueiden perustamisesta ja rahoituksesta päättää lopullisesti Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriö.

Julkaistu 6.5.2013 klo 15.51, päivitetty 20.6.2023 klo 14.29
Kohderyhmä: