Barentsin alueen luonnonsuojeluyhteistyö

Barentsin euroarktisen neuvoston (BEAC) ympäristötyöryhmän alainen luonto ja vesi -alatyöryhmä koordinoi kansainvälistä Barentsin alueen yhteistyötä luonnon monimuotoisuuden ja elinympäristöjen suojelemiseksi. Barentsin alueeseen kuuluvat Suomen, Ruotsin, Norjan ja Luoteis-Venäjän pohjoiset alueet. Suomi toimii ympäristötyöryhmän ja sen alatyöryhmien puheenjohtajana vuosina 2020-2022.

Suomella, Ruotsilla ja Norjalla kullakin on ollut pitkään omia kahdenvälisiä luonnonsuojeluhankkeita Luoteis-Venäjällä. Yhteistyön parantamiseksi ja koordinoimiseksi perustettiin 1999 Barentsin alueen elinympäristöjen suojelun kontaktifoorumi (International Contact Forum on Habitat Conservation in the Barents Region, HCF), jota on järjestetty kahden vuoden välein. 

Barentsin alueen luonnonsuojelualueverkoston kehittämishanke BPAN

Barentsin alue kuuluu maailman laajimpiin luonnontilaisiin ekosysteemeihin, joita uhkaavat luonnonvarojen kiihtyvä hyödyntäminen ja ilmastonmuutos. BPAN-hankkeen tavoitteena oli edistää ja tukea edustavan suojelualueverkoston perustamista Barentsin alueen boreaalisen ja arktisen luonnon monimuotoisuuden, erityisesti metsien ja soiden, suojelemiseksi. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa (2011-2014) analysoitiin ja tuotettiin yhtenäistettyä tietoa Barentsin alueen suojelualueista, sekä tuettiin suojelualueverkoston kehittämistä mm. arvokkaiden luontoalueiden maastoinventoinneilla ja viestinnällä. Hankkeen toisessa vaiheessa (2015-2017) laadittin arvio Barentsin alueen luonnonsuojelullisesti arvokkaimmista metsistä ja kartoitettiin rannikkosuojelualueet. Kaikki tulokset on koottu BPAN-hankesivustolle.

Hankkeen toteuttamiseen osallistui Suomen, Ruotsin, Norjan ja Luoteis-Venäjän luonnonsuojelusta vastaavia viranomaisia, tutkimuslaitoksia ja luonnonsuojelujärjestöjä ja koordinaatiosta vastasi Suomen ympäristökeskus.

Barentsin alueen luonnonsuojelualueverkostoon kuuluvat perustetut ja suunnitellut suojelualueet.

BPAN-hankkeen esite (pdf, englanniksi)

Barents Protected Area Network - Suosituksia Barentsin alueen luonnonsuojelualueverkoston vahvistamiseksi (pdf)

 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset Barentsin alueen luonnon monimuotoisuuteen, BARIMS

BARIMS-hankkeen (2020-2023) tavoitteena on edistää alueellista yhteistyötä kestävän kehityksen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen näkökulmista Barentsin euroarktisella alueella. Hankkeessa arvioidaan monimuotoisuudelle merkittäviä aluekokonaisuuksia, sekä pohditaan keinoja näiden alueiden luontoarvojen ja ekosysteemien toimivuuden turvaamiseksi osana ilmastonmuutokseen sopeutumista ja sen torjuntaa.

Barentsin luonnosta kertovan valokuvanäyttelyn avajaiset tänään SYKEssä 25.8.2015
Barents – luonto ei tunne rajoja -valokuvanäyttelyn Helsingin avajaiset ovat tiistaina 25.8. klo 14.00. Näyttely on avajaisten jälkeen nähtävissä syyskuun loppuun saakka Suomen ympäristökeskuksessa (Mechelininkatu 34 a) viraston aukioloaikoina. Avajaisten aikaan julkaistaan BPAN eli Barentsin alueen luonnonsuojeluverkosto -hankkeen tuloksena syntynyt raportti, joka antaa uusia välineitä arktisen ja boreaalisen luonnon suojeluun kansainvälisenä yhteistyönä.
Lue lisää
Lumoudu pohjoisesta luonnosta! Valokuvanäyttely tekee tutuksi Barentsin alueen ainutlaatuisia luontokohteita 16.4.2015
Tänään avataan yleisön nähtäväksi Barentsin alueen luonnosta kertova valokuvanäyttely Oulussa. Näyttely on osa kansainvälistä yhteistyötä Barentsin alueen luonnoarvojen turvaamiseksi.
Lue lisää
Julkaistu 6.5.2013 klo 16.27, päivitetty 22.5.2023 klo 10.03
Kohderyhmä: